Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:32

ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen, 5 op, JYAY/Diak yhteistyö, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.5.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 7.2.19 klo 0:00 - 15.5.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 20.3.19 - 31.8.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso on osa Moninaistuva koulu - opintoja (25-30 op). Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät ko. opinnot yhteistyössä. Ohjevideo rekisteröitymiseen ja opintojaksolle ilmoittautumiseen.

Sisältö:portaittainen tuki oppimisessa, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
 • tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
 • osaa käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona
 • tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Suoritustapana verkkotehtävä. Opintojaksolle järjestetään myös johdantoluento verkon välityksellä 28.3.2019 klo. 17.00 - 18.30, jos ilmoittautuneita on vähintään 10. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan johdantoluennolle, ilmoittaudu sivun alaosasta löytyvään Johdantoluento -opetusryhmään.

Verkkotehtävä keväällä 2019. Verkkotehtävän voit tehdä itsenäisesti verkkotehtävän aukioloaikana. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkotehtäväryhmiin löytyy tämän sivun alaosasta. Lisätietoa verkkotehtävästä löytyy myös opintojakson Koppa-sivuilta. Kun ilmoittaudut verkkotehtäväryhmään, saat sähköpostiisi infokirjeen, jossa on tietoa Moodleen kirjautumisesta. Tarkistathan, että sähköpostiosoitteesi on Korpissa oikein.


- Verkkotehtävässä on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Koko verkkotehtävän osatehtävineen voi tehdä itsenäisesti oman aikataulun mukaan tehtävän aukioloaikana. Opiskelija voi tehdä myös yhden osatehtävän pienryhmässä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi  Koppaan päivittyvät, kun opinto-oikeutesi alkaa 20.3.2019.

Kirjallisuus:
 • Björn, P., Savolainen, H. & Jahnukainen, M. 2017. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – erityisopetusta, ohjausta ja suunnitelmallista yhteistyötä. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen & M. Kuorelahti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus, 47–63. Saatavana myös e-kirjana.
 • Cook, B., Tankersley, M., Cook, L. & Landrum, T. 2008. Evidence-Based Practices in Special Education: Some Practical Considerations. Intervention in School and Clinic 44 (2), 69–75. Saatavilla verkossa.
 • Cook, B., Tankersley, M. & Harjusola-Webb, S. 2008. Evidence-Based Special Education and Professional Wisdom: Putting It All Together. Intervention in School and Clinic 44 (2), 105–111. Saatavilla verkossa.
 • Dowker, A. 2004. What Works for Children with Mathematical Difficulties? Research Report RR554. London: Department for Education and Skills. Saatavilla verkossa.
 • Epstein, M., Atkins, M., Cullinan, D., Kutash, K. & Weaver, R. 2008. Reducing Behavior Problems in the Elementary School Classroom: A Practice Guide (NCEE #2008-012). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Saatavilla verkossa.
 • Fuchs, D. & Fuchs, L. 2006. Introduction to Response to Intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly 41 (1), 93–99. Saatavilla verkossa.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Cirino, P. T. & Fletcher, J. M. 2008. Intensive intervention for students with mathematics disabilities: Seven principles of effective practice. Learning Disability Quarterly 31 (2), 79–92. Saatavilla verkossa.
 • Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) 2015. Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera. Saatavana myös e-kirjana.
 • Kairaluoma, L. 2014. Sujuvaksi lukijaksi. Lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 494. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Sivut 9–31.) Saatavilla verkossa.
 • Koivikko, M. & Autti-Rämö, I. 2006. Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Duodecim 122, 1907–1912. Saatavilla verkossa.
 • Koskentausta, T., Sauna-Aho, O. & Varkila-Saukkola, L. 2013. Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus, Suomen Lääkärilehti 68 (8), 587–592. Saatavilla verkossa.
 • Landrum, D. & McDuffie, A. 2010. Learning Styles in the Age of Differentiated Instruction. Exceptionality 18, 6–17. Saatavilla verkossa.
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
 • Vaughn, S., Wanzek, J., Murray, C. S. & Roberts, G. 2012. Intensive interventions for students struggling in reading and mathematics: A practice guide. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction. Saatavilla verkossa.
 • Watts-Taffe, S., Laster, P., Broach, L., Marinak, B., Connor McDonald C. & Walker-Dalhouse, D. 2012. Differentiated Instruction: Making Informed Teacher Decisions. The Reading Teacher 66 (4), 303–314. Saatavilla verkossa.

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Opetus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Johdantoluento (peruttu) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 7.2.2019 00:00 - 20.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13to28.3.201917:00-18:30VirinkoskiJohdantoluento verkon välityksellä.Tapahtuman tiedot
Verkkotehtävä / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 7.2.2019 00:00 - 6.6.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13to28.3.201900:00-00:00VirinkoskiVerkkotehtävä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-31ke31.7.201900:00-00:00VirinkoskiVerkkotehtävä päätyy.Tapahtuman tiedot