Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 04:56

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.5.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 575
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

HUOM! Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2021 ja opinto-oikeusaika päättyy 31.7.2021.

Sisältö:

- asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä
- asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
- asiantuntijatiedon luonne
- ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus
- työssä oppiminen kasvatusalalla

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- eritellä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin tutkimuksen näkökulmia
- kuvata asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
- tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen identiteettiin sekä syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
- tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:

Lukuvuosi 2019-2020

- etätentti Kopassa 12.9.2019
- etätentti Kopassa 14.11.2019
- etätentti Kopassa 16.1.2020
- etätentti Kopassa 12.3.2020
- etätentti Kopassa 14.5.2020

- etätentti Kopassa 23.6.2020

Lukuvuosi 2020-2021

etätentti Kopassa 5.11.2020
etätentti Kopassa 3.12.2020

Suoritustapa 3 (lukuvuosi 2019-2020): Verkkokurssi syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
 • Collin, K., Paloniemi S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010 tai uudemmat. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYpro. Kirjasta hyödynnetään lukuja:
  • Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja.
  • Palonen & Gruber: Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen.
  • Tynjälä: Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa.
  • Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen: Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatioissa.
  • Collin & Billett: Luovuus ja oppiminen työssä.
 • Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007 tai uudemmat. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.
 • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto. (Saatavilla e-kirjana)

Korvaavat teokset Korona-aikana:

 • Hökkä, P. & Vähäsantanen, K. 2017. Ammatillinen identiteetti ja toimijuus. Luentotallenne. (ohjeet oppimateriaali-Kopassa)
 • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto. (saatavilla e-kirjana)
 • Jakonen, M. (2017). Vastatieto : tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä. Helsinki, Finland: Eduskunta. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu, 1/2017 (saatavilla e-kirjana)
 • Palonen, T., Lehtinen, E. & Gruber, H. 2007 tai uudemmat. Asiantuntijuuden verkostot. Teoksessa A. Eteläpelto, K. Collin & J. Saarinen (toim.) Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOYpro, 287–304. (saatavilla e-aineistona, ohjeet oppimateriaali-Kopassa)
 • Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. 2010. Asiantuntijuudesta identiteettiin - Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja. Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä (toim.) Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYpro, 13–37. (saatavilla e-aineistona, ohjeet oppimateriaali-Kopassa)
 • Viitala, R. 2019. Valmentava esimiestyö - vastuullinen keino itseohjautuvuuden ja luovuuden vahvistamiseen? Teoksessa Kaija Collin & Lemmetty Soila (toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Helsinki: Edita, 169-184. (saatavilla e-aineistona, ohjeet oppimateriaali-Kopassa)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 47, minimi 10, maksimi 80
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 6.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-42ma14.10.201900:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-46pe15.11.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 51, minimi 10, maksimi 80
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 22.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-14ma30.3.202000:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-19ma4.5.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot