Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:55

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen, 4 op, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.9.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 14.9.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.21
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 119
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huom!

Ennen opintojaksolle ilmoittautumista huomioithan, että opintojakson TGEP170 suorittaminen näillä ohjeistuksilla on mahdollista lukuvuoden 2020-2021 loppuun mennessä. 

Sisältö:- Ympäristöteoriat ja -käsitteet
- Ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
- Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa
- Ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
- Ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn
Osaamistavoitteet:Opintojakson lopussa opiskelija
- osaa selittää ja ymmärtää ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja –käsitteet
- osaa arvioida ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Luentotallenne 8 tuntia.
- Luentopäiväkirja ja oppimistehtävä, jotka palautetaan oppimateriaali-Koppaan yhtenä kokonaisuutena.
Koppaan palautetut tehtävät otetaan arvioitaviksi seuraavasti:

  • kesällä 2020: 12.6. ja 31.8.
  • syksyllä 2020: 31.10. ja 15.12. 
  • keväällä 2021: 28.2.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

HUOM! Opintojakson tehtävissä vaadittava kirjallisuus löytyy verkosta. Tarkemmin kirjallisuus Kopassa opintojakson kohdalla. 

Oheiskirjallisuus

Elo, S. 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos D889. (192 s.)
Hynynen, R. (toim.) 2015. Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja no. 5. (109 s.)
Lehmuskoski, V., Rönkä, K., Wiik, M. & Kallio R. 2002. Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 14. Helsinki: Edita. (82 s.)
Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 2007. Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu – Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristössä. Rakennustieto Oy; Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu no 94. (86 s.)
Pikkarainen A. Ympäristö. 2007. Teoksessa TM. Lyyra., A. Pikkarainen & P. Tiikkainen (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)
Ponsi, V., Karvinen, E. & Simonen, M. 2005. Ulkoilu ja asiointi osaksi iäkkään arkea. Liikkeessä-projekti 2002–2005. Raportteja 3/2005. Helsinki: Ikäinstituutti. (77 s.)
Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)
Rowles, GD. & Bernard, M. 2013. Environmental gerontology. Making meaningful places in old age. New York: Springer Publishing Company. (320 s.)
Wahl, HW., Scheidt, RJ. & Windley, PG. (volume editors). 2003. Annual Review of Gerontology and Geriatrics. Focus on Aging in Context; Socio-Physical Environments. Vol 23. (403 s.)
Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39. (8 s.)
Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

0–5 (oppimistehtävä 100 %, luentopäiväkirja voi nostaa tai laskea arvosanaa, mutta varsinainen arviointi tulee oppimistehtävästä)

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot Jyväskylässä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 34, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 20.8.2019 00:00 - 3.4.2020 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1VERKKOLUENNOT14la4.4.202009:00-16:00-->verkkoluennot reaaliaikaisena! (Saatavilla myöhemmin myös tallenteena Kopassa).Tapahtuman tiedot