Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 05:13

STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/suomenkieli
Alkaa - päättyy: 1.8.15 - 31.7.16
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 92
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää eron kielitiedon ja kielitaidon opettamisen välillä
 • ymmärtää, että kielelliset virheet kuuluvat kielenoppimiseen ja kertovat kielitaidon kehittymisestä
 • osaa analysoida oppijan kieltä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmista
 • tuntee alan oppimateriaaleja
 • osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen suuntauksiin.
Esitiedot:

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (tai STKP101 Johdatus oppijankieleen). STKP102-verkkokurssin tai -verkkotehtävät voi kuitenkin aloittaa heti, kun edeltävän jakson tehtävät on palautettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Verkkokurssi TAI
 • Itsenäiset verkkotehtävät

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Näissä opinnoissa on käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka postitetaan automaattisesti niille opiskelijoille, joilla ei ole aktiivista tunnusta.

Kirjallisuus:
 • Aalto, Eija, Sanna Mustonen & Kaisa Tukia 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3 (2009) s. 402–423. Saatavana verkossa: http://www.ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4204/3921.
 • Aalto, Eija, Mustonen, Sanna, Tukia, Kaisa & Taalas, Peppi 2009: suomi2. Minä ja yhteiskunta, opettajan opas s. 19–42 (luvut III ja IV). Helsinki: Otava.
 • Aalto, Eija, Tukia, Kaisa & Mustonen Sanna 2010: Oppimisen prosessia ohjaamassa. – H. Tani & L. Nissilä (toim.), Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa s. 6–23. Helsinki: Opetushallitus.
 • Dufva, Hannele & Aro, Mari 2012: Oppimisen kronotoopit: aika, paikka ja kielenkäyttäjä. – L. Meriläinen, L. Kolehmainen & T. Nieminen (toim.) AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 4 (2012) s. 7–21. Saatavana verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/7035.
 • Kalaja, Paula & Hannele Dufva 2008: Kielten matkassa. Opi oppimaan vieraita kieliä. Helsinki: Finn Lectura.

Lisäksi materiaalia ja artikkeleita Optimassa verkkokurssin ja verkkotehtävien yhteydessä.

Lisäksi:

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi TAI verkkotehtävät TAI kenttäversio vastaanottokeskuksessa [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi 1 syksy 2015 (26.10.-23.11.2015) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 10, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 11.10.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-44 - 48ma26.10.2015 - 23.11.2015useitaHänninenVerkkokurssi alkaa; Verkkokurssi päättyy
Verkkokurssi II kevät 2016 (4.4.-8.5.2016) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.1.2016 00:00 - 23.3.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-14 - 18ma, su4.4.2016 - 8.5.2016useitaHänninenVerkkokurssi alkaa; Verkkokurssi päättyy
Kenttäversio vastaanottokeskuksessa [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 2.1.2016 00:00 - 11.1.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 3Ag D211, Ag D211, RUU E 314 Isa2 - 10ke13.1.2016 - 9.3.2016useita-Aloitustapaaminen (paikka Agora-rakennus, os. Mattilanniemi 2).; SPR:n vapaaehtoiskoulutus; Lopputapaaminen