Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2023 00:11

STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op, kevät 2016, JKL ja HKI, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 25.1.16 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 150.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 15.12.15 klo 7:00 - 25.1.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Sirpa-Maarit Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Ilmoittautuneita: 31
Maksimi osallistujamäärä: 31
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Keväällä 2016 alkavat Jyväskylän ryhmät ja Helsingin ryhmä. Ilmoittautuminen alkaa 15.12.2015 klo 7.00.

Sisältö:

Kandidaattiseminaarissa perehdytään tutkimuksen tekemiseen ja harjoitellaan tieteellistä argumentointitapaa. Seminaarin kuluessa opiskelija tekee yksin tai parityönä tutkielman sosiaalityön kannalta relevantista aiheesta.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tutustuu tutkimusprosessin keskeisiin vaiheisiin, perehtyy tutkimusaiheeseensa, siihen liittyviin käsiteisiin ja teorioihin sekä aikaisempaan tutkimukseen. Hän osaa muotoilla ja rajata tutkimusongelman, etsiä tutkimuksessa tarvittavaa tietoa, kerätä aineistoa ja käyttää tutkimusmenetelmiä empiirisen aineiston analyysissä. Seminaarityöskentely antaa valmiuksia tieteelliseen esitystapaan, kirjoittamiseen ja argumentointiin tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella.

Esitiedot:

Opintojakso YFIA200 pitää olla suoritettuna kuukautta ennen STOA705:n seminaarin aloittamista. Opintojaksot STOA250 ja STOA094 pitää suorittaa ennen seminaaria tai ne on suoritettava viimeistään seminaarin alkuvaiheessa.

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
  • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
  • sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Toimita oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa perusopinnoista suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin sekä kandidaatin tutkielman tekeminen. Opiskelijan tulee sitoutua noin puoli vuotta kestävään työskentelyyn. Ilmoittaudu itsellesi sopivaan seminaariryhmään.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka postitetaan automaattisesti niille opiskelijoille, joilla ei ole aktiivista tunnusta.

Huom! Jos olet hakemassa aineopintojen suorittamisen jälkeen sosiaalityön maisteriopintoihin Jyväskylän yliopistoon (Jyväskylä tai Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) ja sinulla on suoritettuna aiemmassa maisteri- tai kandidaatintutkinnossasi tutkielma, niin sinun ei tarvitse tehdä sosiaalityön aineopintoihin STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari 10 op -jaksoa ollenkaan. Todistus kirjoitetaan tällöin sosiaalityön aineopinnoista 50 op. Ammattikorkeakoulussa tehty opinnäytetyö ei vastaa kandidaatin tutkielmaa.

Avainsanat:

sosiaalityö

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä III, kevät 2016, Jyväskylä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 4, maksimi 10
ilm.aika: 15.12.2015 07:00 - 28.1.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-4la30.1.201609:00-13:00MatilainenLähitapaaminen Jyväskylässä Agora-rakennuksen salissa Ag D121, osoite Mattilanniemi 2.
Ryhmä IV, kevät 2016, Helsinki [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 6, maksimi 10
ilm.aika: 15.12.2015 07:00 - 8.4.2016 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 3-15 - 35pe15.4.2016 - 2.9.2016useitaStrömberg-JakkaLähiopetus Markkinointi-instituutin tiloissa, Töölöntullinkatu 6.
Ryhmä V, kevät 2016, Jyväskylä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 4, maksimi 10
ilm.aika: 15.12.2015 07:00 - 8.4.2016 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 3RUU E 308 Aino, RUU E 308 Aino, Ag D12115 - 37pe15.4.2016 - 16.9.2016useitaTapola-TuohikumpuOpetus Ruusupuisto-rakennuksen salissa Aino osoitteessa Alvar Aallon katu 9.