Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.8.2020 23:24

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op, lv. 2016-2017, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 8.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.16 - 31.7.17
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 183
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kankaanpään opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kuurojen kansanopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:

 • Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
 • Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
 • Erilaiset oppimisympäristöt
 • Yksilölliset erot oppimisessa ja opetuksen eriyttäminen
 • Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät
Osaamistavoitteet:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
 • eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
 • nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
 • tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
 • jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena

Suoritustapa 2: Ryhmäsuoritus

Suoritustapa 3: Verkkokurssi syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 • Rauste - von Wright L., von Wright J. & Soini T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä. TAI Woolfolk, A. 2007 (tai uudempi painos). Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut 6, 7, 8, 9 ja 11) (Woolfolk saatavilla e-kirjoina)

        JA

 • Saloviita, T. 2006 tai uudemmat. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Saatavilla e-kirjoina)

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi syksyllä 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 8, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2016 00:00 - 1.9.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-37 - 40ma, pe12.9.2016 - 7.10.2016useitaOikariVerkkokurssi alkaa; Verkkokurssi päättyy
Verkkokurssi keväällä 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 8, maksimi 50
ilm.aika: 1.1.2017 00:00 - 23.3.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-14 - 17ma, pe3.4.2017 - 28.4.2017useitaOikariVerkkokurssi alkaa; Verkkokurssi päättyy