Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.10.2022 23:15

KIKP216 Perusopintojen runouskurssi, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 1.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 77
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssille voivat ilmoittautua vain kirjoittamisen perusopintoihin erillisen haun kautta valitut opiskelijat.

Sisältö:

Runouden keskeisten piirteiden, muotojen ja traditioiden harjoittelu. Runotekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä runous osana kirjoittamisen lajeja ja omaa kirjoittamistaan
 • tunnistaa runouden keskeisiä historiallisia suuntauksia
 • hyödyntää runoilmaisun tekniikoita omassa kirjoittamisessaan
 • kirjoittaa runoja.
Ilmoittautuminen:

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa erillisenä, yksittäisenä opintojaksona, poikkeuksena kirjoittamisen perusopintoja aiemmin suorittaneet (ja aiemmin haun kautta opiskelijaksi hyväksytyt) opintojaan jatkavat opiskelijat.

 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
 • Itsenäinen työskentely oppimistehtävineen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Kirjallisuus:

 • Alanen, V. ja Toivio, M. 2012. Puheenvuoroja. Nykyrunouden yhteiskunnallisuudesta. Poesia. (Luettavissa myös verkossa: http://www.poesia.fi/pdf/Puheenvuoroja-nykyrunouden-yhteiskunnallisuudesta_Poesia-2012.pdf)
 • Hosiaisluoma, Y. 2003. Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY.
 • Hytönen, V. & Sutinen, V.-J. 2007. Poetiikkaa. Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Turku: Savukeidas.
 • Hytönen, V. & Huotarinen, V.-T. 2009. Poetiikkaa II. Runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas.
 • Kainulainen, S., Kesonen, K. & Lummaa, K. (toim.). 2007. Lentävä Hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino.
 • Parkko, T. 2011. Kirjoita runo. Helsinki: Avain.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lähiopetus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki syksy 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 8, maksimi 11
ilm.aika: 1.8.2016 00:00 - 21.8.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-36pe, la9.9.2016 - 10.9.2016useita-Palauta ennakkotehtävät Koppaan 4.9. mennessä!; Paikka: Markkintointi-instituutti (os. Töölöntullinkatu 6)
Lähiopetus Jyväskylä kevät 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 5, maksimi 8
ilm.aika: 2.1.2017 00:00 - 19.3.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2Ag D215.1, Ag D215.114pe, la7.4.2017 - 8.4.2017useita-Palauta ennakkotehtävät Koppaan 2.4. mennessä!; Agora-rakennus (os. Mattilanniemi 2)

Itsenäiset tehtävät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]