Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2022 04:32

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 447
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
 • Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.
 • Tervetuloa kasvatustieteen perusopintojen infotilaisuuteen tiistaina 4.9.2018 klo 17.30- 19.00. Tilaisuus pidetään Jyväskylässä, Mattilanniemen Agora-rakennuksen salissa Ag C232. Infotilaisuudessa saat tietoa kasvatustieteen perusopintojen opiskelusta Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja aiheina ovat mm. opintojen rakenne ja sisällöt, erilaiset suoritustavat, opiskelukäytänteet ja arviointi. (Huom! Infotilaisuus on vapaaehtoinen, ei  läsnäolopakkoa.)
Sisältö:

Kasvatustieteen perusopintojen opetussuunnitelma on ilmiölähtöinen. Ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään. Ilmiölähtöinen opiskelu sopii kasvatustieteen opiskeluun, koska kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan monia näkökulmia. Moninäkökulmaisuus syntyy paitsi tieteenalojen eroista myös erilaisista intressiristiriidoista ja kulttuurisista eroista. Kasvatustieteen perusopinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat ja tutkimusintressit.

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Kasvatustieteen perusopinnoissa perehdytään seuraaviin sisältöihin:

 • Oppiminen ja ohjaus
 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
 • Osaaminen ja asiantuntijuus
 • Tieteellinen ajattelu ja tieto
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö

Opintojen toteutus on suunniteltu siten, että ne voi aloittaa ja suorittaa omaan tahtiin etäopiskellen, missä tahansa opintojaksojärjestyksessä. Vähintään hyvin tiedoin (yleisarvosana 3) suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmaan. Perusopinnot toteutetaan lukuvuoden 2018–2019 opetusohjelmassa seuraavilla opintojaksoilla. Tarkemmat tiedot opintojaksoista, niiden kirjallisuudesta, suoritustavoista ym. löytyvät linkkien kautta.  

Kasvatustieteen perusopintojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa samanaikaisesti kasvatustieteen perusopintojen opintojakso ja kasvatusalan puhe- ja kirjoitusviestinnän kurssi. Kasvatustieteen perusopinnoista suoritettava opintojakso on KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op), joka vastaa opintojaksoja KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op) ja KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op). Sen kanssa yhtä aikaa tehdään kasvatusalan puhe- ja kirjoitusviestinnän kurssi XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op, sisältää lähiopetusta Jyväskylässä). Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet opintojaksoille.

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
 • osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät, verkkokurssit ja tentit. Tarkemmat tiedot erilaisista suoritustavoista kunkin opintojakson alla.

Jyväskylässä kokoontuu lähiryhmä, jossa voit ryhmänohjaajan tuella ja yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa opiskella kasvatustieteen perusopintoja. Lähiryhmään osallistuminen ei ole pakollista ja lähiryhmän tapaamisia on n. 2 kertaa kuukaudessa. Ensimmäisen kerran lähiryhmä kokoontuu tiistaina 11.9.2018 klo 17.30-20.00, jos ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 opiskelijaa. Ilmoittaudu lähiryhmään viimeistään 7.9.2018. Ilmoittautuminen lähiryhmään löytyy sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:
Avainsanat:

kasvatustiede

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lähiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiryhmä Jyväskylässä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 7.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 10Ag C232, Ag C233, Ag C233, Ag C233, Ag C233, Ag C233, Ag C231, Ag D211, Ag C132, Ag C13237 - 10ti11.9.2018 - 5.3.2019useitaOikariEnsimmäinen lähitapaaminen. Lähiryhmä kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa, tiistaisin klo 17.30-20.00.; Lähitapaaminen Jyväskylässä.