Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.3.2023 20:13

STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Taja Kiiskilä (taja.kiiskila@gmail.com)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 107
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Etäopintoina (verkkokurssi ja kirjallisuusosio) suoritettava opintojakso. Verkkokurssi syksyllä 2018, kirjallisuusosion voi suorittaa joustavasti ympäri vuoden.

HUOM! Jos ilmoittaudut opintoihin jakso kerrallaan, tarkistathan ilmoittautuessasi, että opinto-oikeutesi riittää kattamaan myös verkkokurssiosuuden. Sosionomi (AMK) -tutkinnolla tämä opintojakso korvautuu.

Sisältö:Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja sen viimeaikaisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Se tarkastelee näiden keskinäisiä suhteita sekä rajapintoja muihin toimialoihin, erityisesti terveydenhuoltoon, työvoimahallintoon ja varhaiskasvatukseen. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa, palveluiden paikallisissa ja alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet, osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.
Osaamistavoitteet:Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, maakunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Hänellä on valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

  • sosiaalityön perusopinnot 25 op tai
  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op) tai
  • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op)

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta:
- verkkokurssi (ilmoittaudu ryhmään) ja
- kirjallisuusosa, jonka voit tehdä tenttimällä avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai oppimistehtävillä. Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
1. Haverinen, Kuronen & Pösö (toim.) (2014): Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino
2. Metteri, A. (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. (saatavana verkossa)
TAI
Määttä, A. (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (saatavana verkossa)
TAI
Anttonen, A. & L. Sointu (2006): Hoivapolitiikka muutoksessa. Stakes. (saatavana verkossa)

Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Avainsanat:

sosiaalityö, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen työ tai tenttisuoritus.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Opetus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 56, minimi 20, maksimi 60
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 24.10.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-44 - 48ma, su29.10.2018 - 2.12.2018useitaMatilainenVerkkokurssi alkaa.; Verkkokurssi päättyy.