Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:02

TERV111 Asiantuntijuus terveystiedon opetuksessa, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 4.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 137
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Terveystiedon monititeteiset aineopinnot aloitetaan (HOPS) ja päätetään (portfolio) tähän opintojaksoon.

Sisältö:Itsetuntemus, opettajan identiteetti, opettajuuden kehittyminen, opettajan eettinen osaaminen ja työn laaja-alaisuus, terveyden edistäminen koulussa
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvailla terveystiedon opettajan työn luonnetta ja laaja-alaisuutta
• tarkastella opettajan työhön ja terveystieto-oppiaineeseen liittyviä eettisiä ilmiöitä
• tarkastella koulua osana yhteiskuntaa ja määritellä koulun terveyden edistämisen toiminta-alueita moniammatillisessa koulun terveydenedistämistyössä
• tunnistaa ja nimetä omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan terveystiedon opettajana sekä kuvata omaa ammatillista kehittymistään terveystiedon opintojen aikana
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Koppa-sivuilla olevan perehdytystallenteen katsominen
- eHOPS terveystiedon aineopintojen aluksi (vain eHOPSin osuus opintojen alussa)
- Aktiivinen osallistuminen kaikille opiskelijoille pakolliseen seminaariin tai verkkoseminaariin (noin opintojen puoli välissä)
- Portfolio opintojen päätteeksi, johon sisältyy vertaistyöskentely

Seminaareihin (6 h) osallistutaan kun aineopintojen opintojaksoja on jo joitakin tehty ja portfolion työstäminen on jo suunnitelmissa. Mikäli sinulla on kiire saada opintosi valmiiksi ennen ensimmäisiä seminaaripäiviä, ota yhteyttä opettajaan.

Seminaariryhmien aikataulut ja ilmoittautuminen ryhmiin sivun alalaidan lähiopetusryhmien kautta. Ilmoittaudu vain yhteen ryhmään. Ryhmään ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pysty osallistumaan verkko-opetusryhmään, jolle ilmoittauduit, ota yhteyttä opettajaan ennen opetuksen alkua. Verkkoryhmään osallistuvilta edellytetään, että tietokoneessa on mikrofoni sekä riittävän nopea yhteys. Verkkoyhteydet testataan ennen opetusryhmän alkua. Testiaika ilmoitetaan osallistujille.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Katso päivitetty kirjallisuus Korpista

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: seminaarien hyväksytty suorittaminen, portfolio 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä, Kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 2.4.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag C23315la13.4.201909:00-15:00Tyrväinen
Lähiopetus Helsinki, Syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 2.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-45la10.11.201809:00-15:00TyrväinenDIAK, Kyläsaarenkuja 2, Hki
Lähiopetus Helsinki, Kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 31.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-6la9.2.201909:00-15:00TyrväinenDIAK, Kyläsaarenkuja 2, Hki
Verkkoryhmä 1 (ACP) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 2.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 3-41 - 43ke10.10.2018 - 24.10.2018useita-
Verkkoryhmä 2 (ACP) PERUTTU! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 1.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 3-2 - 4ke9.1.2019 - 23.1.2019useita-PERUTTU
Verkkoryhmä 3 (ACP) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 9.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 3-16 - 19ke, ma17.4.2019 - 6.5.2019useita-