Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 12:00

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.5.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 578
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

HUOM! Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2021 ja opinto-oikeusaika päättyy 31.7.2021.

Sisältö:- Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
- Vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
- Oma vuorovaikutusosaaminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä
- kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi
- tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista
- soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta ristiriitatilanteissa

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena

Suoritustapa 2: etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:

Lukuvuosi 2019-2020

- etätentti Kopassa 10.10.2019
- etätentti Kopassa 5.12.2019
- etätentti Kopassa 13.2.2020
- etätentti Kopassa 7.4.2020
- etätentti Kopassa 4.6.2020

- etätentti Kopassa 23.6.2020

Lukuvuosi 2020-2021

etätentti Kopassa 5.11.2020
etätentti Kopassa 3.12.2020

Suoritustapa 3 (lukuvuosi 2019-2020): Verkkokurssi keväällä 2020. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
  • Goffman, E. 2012. Vuorovaikutuksen sosiologia. Tampere: Vastapaino. (Saatavilla e-aineistona Kopassa)
  • Huttunen, R. 1999. Dialogiaopetuksen filosofia Teoksessa R. Huttunen. Opettamisen filosofia ja kritiikki. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 153, 48-59. (Saatavilla e-aineistona Kopassa)
  • Kumpulainen, K., Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. & Lipponen, L. 2015. Positiivisen pedagogiikan jäljillä. Teoksessa L. Uusitalo-Malmivaara (toim.) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus, 224-243. (Saatavilla e-kirjana)
  • Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2013. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: Sanoma Pro. (Saatavilla e-kirjana)
  • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 309-334. (Saatavilla e-kirjana)

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 86, minimi 10, maksimi 92
ilm.aika: 1.2.2020 00:00 - 3.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-20 - 24ma, pe11.5.2020 - 12.6.2020useita-Verkkokurssi alkaa.; Verkkokurssi päättyy.