Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:52

PEOP030 Perhe ja kasvatus, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/perheopinnot
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.10.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 194
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Perheopinnot (avoin yo) (AVOPEO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen:

 • Opintojakso PEOP030 poistuu ja 1.8.2020 alkaen tämä opintojakso korvautuu uuden opetussuunnitelman mukaisella opintojaksolla PEOP0300 Perheen voimavarat ja tuki (5 op).
 • PEOP030 opintojakso on suoritettavissa 31.10.2020 saakka. Kaikilla 26.5.2020 tai sen jälkeen ilmoittautuneilla opinto-oikeusaika päättyy 31.10.2020.
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 31.7.2020.
Sisältö:Opintojaksossa tarkastellaan vanhemmuutta äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista. Kasvatustieteellisinä näkökulmina ovat vanhemmuus (äitiys ja isyys) sekä kasvatuksen haasteet. Lisäksi tarkastellaan perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutusta. Erityispedagogiikan vaihtoehdossa keskitytään vanhemmuuden rakentumiseen ja tukemiseen silloin, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Lisäksi tutustutaan perheiden kanssa tällöin tehtävään yhteistyöhön eri näkökulmista.
Osaamistavoitteet:

Kasvatustieteen vaihtoehdon valitseville:
Opiskelija tuntee vanhemmuutta ja kasvatusta koskevaa ajankohtaista tutkimusta ja keskeisiä teorioita. Hän pystyy tarkastelemaan vanhemmuutta sukupuolisensitiivisesti (äitiyden ja isyyden näkökulmista) sekä lapsen näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa kodin ja yhteiskunnan kasvatusyhteistyön edellytykset, haasteet ja kehittämismahdollisuudet.

Erityispedagogiikan vaihtoehdon valitseville:
Opiskelija osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy huolenaiheita tai perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Opiskelija ymmärtää perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä. Opiskelija tuntee perhelähtöisen yhteistyön tavoitteita, periaatteita, edellytyksiä ja käytäntöjä.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä. Oppimistehtävän voi palauttaa oppimateriaali-Koppaan milloin tahansa opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Suoritustapa 2: Etätentti Moodlessa. Etätenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tarkempia tietoja etätentistä löytyy sekä opintojakson Koppasivulta että Moodlen PEOP030-tenttiympäristöstä. Voit tutustua Moodlen ohjeisiin ja tenttiympäristöön etukäteen. Tästä linkistä pääset kirjautumaan PEOP030-tenttittyötilaan Moodleen. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla vaaditaan kurssiavain, joka on: Tentti_PEOP030 

Opintojakson voit suorittaa etätenttinä seuraavina päivinä:

 • Syksy 2019: 12.12.
 • Kevät 2020: 11.2. ja 12.5.

Suoritustapa 3: Verkkokurssi syksyllä 2019. Ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy sivun alaosasta.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin tai etätentin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin tai etätentin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan tai etätentin suorittamisajankohtana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Kasvatustieteen oppimateriaali: (1,2, 4 ja 5 löytyvät verkosta, linkit oppimateriaali-Kopassa)

 1. Asiantuntijaluennot verkkotallenteena (4 luentoa)
 2. ​Berg, K. 2008. Äitiys kulttuurisina odotuksina. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D48.
 3. Eerola, P. & Mykkänen, J. (toim.) 2014. Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus. Myös e-kirjana.
 4. Kiiskilä, K., Tuomaala, S., Aunola, K., Lerkkanen, M-K & Kiuru, N. 2015. Vanhemmuustyylien ja koulunkäyntiin liittyvien ohjauskäytänteiden yhteydet lasten kouluun sitoutumiseen. Kasvatus 26, 349-363.
 5. Sevón, E., Malinen, K., Murtorinne-Lahtinen, M., Mykkänen, J., & Rönkä, A. 2016. Kumman vuoro? Kotityön ja vanhemmuuden jakamiselle annetut perustelut epätyypillisen työajan perheissä. Työelämän tutkimus 14, 295-310.

TAI

Erityispedagogiikan oppimateriaali:

Pakollinen lähde:

Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi – Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. Jyväskylä: PS-kustannus. Myös e-kirjana.

Lisäksi kolme seuraavista: (löytyvät verkosta, linkit oppimateriaali-Kopassa)

 1. Björkman,P., Henttonen, P. & Kantojärvi, A. 2009. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Loppuraportti Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto. JA Kantojärvi, A. 2010. Ajattelen että mennään eteenpäin... Vanhemmat ja kokemukset tuesta – Enemmän otetta ja osallisuutta –projektiin liittyvän tutkimuksen tuloksia. Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto.
 2. Sume, H. 2008. Perheen pyörteinen arki. Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka kouluun. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 334.
 3. Tonttila, T. 2006. Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys. Helsinki: Helsingin yliopisto.
 4. Sandberg, E. 2016. ADHD perheessä: Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 393.
 5. Uotinen, S. 2008. Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 351.
 6. Walden, A. 2006.  ”Muurinsärkijät”: tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 137.

Etätentti Moodlessa, tentittävä kirjallisuus -  neljä (4) teosta tai artikkelin ja luennon yhdistelmää:

1) Eerola, P. & Mykkänen, J. (toim.) 2014. Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus. Myös e-kirjana.

2) Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi – Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. Jyväskylä:PS-kustannus. Myös e-kirjana.

3) Lisäksi yksi vaihtoehto kasvatustieteen ryhmästä: (löytyvät verkosta, linkit oppimateriaali-Kopassa)

 1. Berg, K. 2008. Äitiys kulttuurisina odotuksina. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D48.
 2. Kiiskilä, K., Tuomaala, S., Aunola, K., Lerkkanen, M-K & Kiuru, N. 2015. Vanhemmuustyylien ja koulunkäyntiin liittyvien ohjauskäytänteiden yhteydet lasten kouluun sitoutumiseen. Kasvatus 26, 349-363 sekä Kaisa Aunolan luento: Psykologinen kontrolli kasvatuksessa.
 3. Sevón, E., Malinen, K., Murtorinne-Lahtinen, M., Mykkänen, J., & Rönkä, A. 2016. Kumman vuoro? Kotityön ja vanhemmuuden jakamiselle annetut perustelut epätyypillisen työajan perheissä. Työelämän tutkimus 14, 295-310 sekä keskusteluluento: Perheet 24/7 -yhteiskunnassa.

   4) JA yksi vaihtoehto erityispedagogiikan teosryhmästä: (löytyvät verkosta, linkit oppimateriaali-Kopassa)

 1. Björkman,P., Henttonen, P. & Kantojärvi, A. 2009. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Loppuraportti Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto. JA Kantojärvi, A. 2010. Ajattelen että mennään eteenpäin... Vanhemmat ja kokemukset tuesta – Enemmän otetta ja osallisuutta –projektiin liittyvän tutkimuksen tuloksia. Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto.
 2. Sume, H. 2008. Perheen pyörteinen arki. Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka kouluun. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 334.
 3. Tonttila, T. 2006. Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys. Helsinki: Helsingin yliopisto.
 4. Sandberg, E. 2016. ADHD perheessä: Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 393.
 5. Uotinen, S. 2008. Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 351.
 6. Walden, A. 2006.  ”Muurinsärkijät”: tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 137.

Etätenttiin Moodlessa kuuluu siis kirjoja sekä kasvatustieteen että erityispedagogiikan tenttimateriaaleista.

Oppimistehtävissä ja verkkokursseilla käytetään em. oppimateriaalia ja muita soveltuvia lähteitä. Näistä lähteistä kerrotaan tarkemmin Oppimateriaali-Kopassa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta suoritusmuotoon liittyvät tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyissä esseevastauksissa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Tenttien arvioinnissa painotetaan asian sisällöllistä ymmärrystä kirjallisuuteen pohjautuen sekä vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Perheopintojen Koppa-sivuilla.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 8, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 25.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-40 - 44ma, su30.9.2019 - 3.11.2019useitaKytöläVerkkokurssi alkaa.; Verkkokurssi päättyy.