Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 15:59

VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-media
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.5.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 118
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestintä (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.
Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijoita koskevat seuraavat osaamistavoitteet:
- tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
- ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit
- arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
- tuntee tieteellisen tekstin ominaispiirteet
- aloittaa oman asiantuntemusportfolionsa hahmottelun.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Perehdytys opintoihin ja luennot, luentotallenteet verkossa ja oppimistehtävä.
Opintojakson suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista Jyväskylässä tai Helsingissä tai reaaliaikaisesti Connect8 -verkkokokousjärjestelmän välityksellä. Osallistuttaessa luennoille Connect 8 välityksellä on huomioitava, että opetus on vuorovaikutteista ja opiskelijalla tulee näin ollen olla käytössään usb-kuuloke-mikrofoni ja toimiva web-kamera. Luennot toteutetaan, mikäli niihin on riittävästi ilmoittautuneita. Luennot järjestetään sekä syksyllä 2019 että keväällä 2020.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  Kunelius, Viestinnän vallassa (5. - 8. painos)
  Trenholm, Thinking through communication (7. tai 8. painos)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien tai tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Avoin yliopisto: kirjatentin tai oppimistehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 8.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2RUU C 101 Lucina, -37ti10.9.2019useitaKoskiPerehdytys klo 15.30-16.30, paikka: Ruusupuisto (os. Alvar Aallon katu 9); Paikka: RUU C101 Lucina klo 17-18, RUU D104 Helena klo 18-21
Lähiopetus Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 8.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 2, HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 237to12.9.2019useitaKoskiPerehdytys klo 15.30-16.30, paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2); Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)
Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 4, maksimi 9
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 26.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-41to10.10.2019useitaKoskiPerehdytys; Opetus
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 3.12.2018 00:00 - 27.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2RUU E 314 Isa, -5ti28.1.2020useitaKoskiPerehdytys klo 15.30-16.30, paikka: Ruusupuisto (os. Alvar Aallon katu 9); Paikka: RUU E 314 Isa
Lähiopetus Helsinki / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 3.12.2019 00:00 - 29.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 2, HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 25to30.1.2020useitaKoskiPerehdytys klo 15.30-16.30, paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2); Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)
Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 4, maksimi 9
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 27.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-11to12.3.2020useitaKoskiPerehdytys; Opetus
Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä ryhmä 2 kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 4, maksimi 6
ilm.aika: 11.2.2020 00:00 - 26.4.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 218ti28.4.2020useitaKoskiPerehdytys