Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 09:24

XENX001 Academic Reading, 3 op, XENL001, Jyväskylä, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.3.20 klo 12:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/kieliopinnot
Ilmoittautumisaika: 1.12.19 klo 9:15 - 6.3.20 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 13.3.20 - 11.6.20
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 21
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 4
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Englanti (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXEN)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Lähiopetus Jyväskylässä.

Sisältö:

Humanististen, kasvatustieteellisten, matemaattis-luonnontieteellisten, kauppatieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten alojen (XENX001) sekä avoimen yliopiston terveystieteiden opiskelijoille (XENL001) tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Huomaathan, että väylähakuun / kandidaatin tutkintoon vaaditaan yleensä myös englannin suullisen kielitaidon kurssi.

The course focuses on developing academic reading skills and strategies, and vocabulary strategies for reading extensive discipline specific texts. Critical information management and activation of communication skills will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

Assignments include development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, reporting research information in one’s own words in Finnish and in English is an important skill to be practised. Interactive teaching involving individual, pair- and group work. Attendance is compulsory.

Osaamistavoitteet:On completion of the course, students are expected to:

- have developed appropriate strategies for extensive and intensive reading (e.g. to skim, scan and locate the main points)
- have learnt academic study skills required for critical information management and evaluation (e.g. search, use and evaluate electronic tools and references)
- be able to identify various types of academic research reporting types and argumentation (e.g. qualitative vs. quantitative research reports, reviews, argumentative texts)
- to be able to identify and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, and terminology used in the field
- know how to discuss, summarise, synthesise and formulate research information in their own words orally and in written form in Finnish and/or in English
- be able to do self and peer assessments and to work in teams.
Esitiedot:Proficiency level B2-C1.
Lähtötasona lukion kielitaito tai sitä vastaavat taidot englannissa.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:Kurssi on kontaktiopetusta, jossa läsnäolovelvollisuus (kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n läsnäoloa opetustunneilla) sekä itseopiskeluna kirjallisia tehtäviä. Opetukseen sisältyy eri tyyppistä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Lopputyönä laaditaan lyhennelmä oman alan aikakauslehden artikkelista tai kirjallisuudesta. Opiskelija voi tehdä lyhennelmän myös esim. oman alansa tenttikirjasta (tai sen osasta). Kaikki kurssisuoritukset pitää tehdä kurssin aikana, sillä opinto-oikeus kurssille on voimassa vain kurssin ajan.
Modes of study
Assignments include development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, reporting research information in one’s own words in Finnish and in English is an important skill to be practised. Interactive teaching involving individual, pair- and group work. Attendance is compulsory.
Lisätiedot:

Opintojaksolle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse opintokirje opintojakson alkamisesta ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli opintojakso joudutaan perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, tiedotetaan myös siitä opiskelijoille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Continuous assessment is based on active participation in classroom activities including individual, pair and co-operative group work in English and in Finnish, and presentations in English. Successful completion of all assignments.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 15, maksimi 25
ilm.aika: 1.12.2019 09:15 - 8.3.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 8-11 - 16pe, la13.3.2020 - 18.4.2020useitaJussilaOpetus luokassa Ag D225.1, Agora-rakennus, Mattilanniemi 2.; Opetusta ATK-luokassa Ag B112.1 (Africa).