Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.9.1

Log in!
Jul/10/2020 21:10

LTKY014 , 2 ECTS, syksy 2019, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 20.10.19 at 23:59.
The course is full.

Payment information

Study fee: 30.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Begins - ends: 1.8.19 - 31.12.19
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 20.10.19 at 23:59
Study right valid: 1.8.19 - 31.12.19
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 67
Max participants: 67
Still room for: 0
Organisations:Open University (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Aiheen valinta ja rajaaminen
Tiedonhaku
Kirjallisen työn rakenne ja ulkoasu
Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet
Lähdeaineistoon viittaaminen
Lähdeluettelon laatiminen
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet ja osaa laatia seminaarityön
• osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen
• pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
• osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityön
• osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita
Prerequisites:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

 

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

- Osallistuminen verkkoryhmään. Verkkoryhmässä lähiopetus toteutetaan verkkokokousjärjestelmällä. Kaikilla verkkoryhmään osallistuvilla tulee olla käytössään mikrofoni, kamera ja laajakaistayhteys.
- Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.
- Kirjallinen tehtävä.

HUOM. Ilmoittaudu sinulle sopivaan verkkoryhmään sivun alalaidasta.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse tai Kopasta ennen verkkokurssin alkua.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15–17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet: https://www.jyu.fi/sport/ohjekeskus/how-to/opinnaytetyot/Tuula_Tutkija_tammikuu_2017.docx/view
Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa:
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi
Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut: https://www.jyu.fi/itp/plagiaatintunnistus/
Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet
Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori
Perus-ATK-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 (Tietokone ja tietoverkot työvälineenä) -opintojaksoa (2-4 op)

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

Comparing

Korppi has 5 corresponding courses available. You can compare courses.

[Full information on teaching groups]

Luento [group details and registration]

Verkkoryhmä 1 (verkkotyöskentely 27.9.-27.10.2019) [group details and registration]; registered 16, minimum 10, maximum 16
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 13.9.2019 23:45
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 2-39 - 41Fr, Tu27.9.2019 - 8.10.2019several-Connect-verkkotapaaminen.; Verkkotapaaminen.
Verkkoryhmä 2 (verkkotyöskentely 25.10.-24.11.2019) [group details and registration]; registered 16, minimum 10, maximum 16
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 20.10.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 2-43 - 45Fr, Tu25.10.2019 - 5.11.2019several-Connect-verkkotapaaminen.; Verkkotapaaminen.
Verkkoryhmä 3 (verkkotyöskentely 9.11.-8.12.2019) [group details and registration]; registered 16, minimum 10, maximum 16
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 26.10.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 2, -45 - 47Sat, Tu9.11.2019 - 19.11.2019several-Verkkotapaaminen.
Verkkoryhmä 4 (verkkotyöskentely 22.11.-15.12.2019) [group details and registration]; registered 16, minimum 10, maximum 16
reg.time: 1.8.2019 00:00 - 8.11.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 2, -47 - 49Fr, Tu22.11.2019 - 3.12.2019several-Verkkotapaaminen.