Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.5

Log in!
Mar/21/2023 20:19

YTTP1110 Introduction to Management and Leadership, 5 ECTS, oppimistehtävä, Open University partner institutions

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.22 at 23:59.

General information

Begins - ends: 1.8.21 - 31.7.22
Registration period: 1.8.21 at 0:00 - 31.7.22 at 23:59
Study right valid: 1.8.21 - 31.7.22
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 88
Organisations:Henkilöstöjohtaminen (open univ.) (AVOHJO), Open University (AYO), Yrityksen taloustiede (open univ.) (AVOYTT)
Course organisers:Alkio-opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Työväen akatemia
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä omaan yhteistyöoppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. Muista ilmoittautua myös oman yhteistyöoppilaitoksesi opetusryhmään.

Contents:
 • johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteet 
 • johtamisajattelu, johtajuus- ja organisaatioteoriat 
 • strateginen johtaminen 
 • organisaatiorakenteet 
 • henkilöstöjohtaminen 
 • arvot ja organisaatiokulttuuri 
 • vastuullinen liiketoiminta ja eettinen johtaminen 
 • johtamistyö 
 • johtamisen ajankohtaisia teemoja 
Learning outcomes:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
 

 • selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet 
 • tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista 
 • arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä 
 • selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet 
 • arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä 
 • arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan sekä valmiuksia johtamistyöhön. 
Prerequisites:

Ei esitietovaatimuksia

Registration:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Completion mode:

Opintojakso suoritetaan yhteistyöoppilaitoksesta saatavan ohjeistuksen mukaisesti.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Literature:

 

Comparing

Korppi has 4 corresponding courses available. You can compare courses.

[Full information on teaching groups]

Home group [group details and registration]