Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2023 12:23

Kirjoittamisen perusopinnot, 30 op, lv. 2012-13, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.13 klo 10:30.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 8.8.12 - 31.7.13
Ilmoittautumisaika: 8.8.12 klo 0:00 - 31.7.13 klo 10:30
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.12 - 31.7.13
Opettaja(t): -
Laajuus: 30 op
Ilmoittautuneita: 91
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin evankelinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Tämän sivun tiedot koskevat avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä opintoja. Et voi ilmoittautua opintoihin ennen kuin olet ottanut yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ja saanut sieltä ohjeet ilmoittautumiseen.

Sisältö:

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen perusteoriaan ja hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja luovan prosessin hallintaa.

Opinto-ohjaus

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi täytetään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.

Opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta löytyy Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivuilta: Tavoitteena tutkinto

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Kaikille yhteiset (15 op):

Valinnaiset (15 op):

Valitaan kaksi seuraavista:

Erikoistumisalueita: valitse toinen seuraavista

Osaamistavoitteet:

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

  • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
  • suhtautua tutkivasti omaan kirjoittamiseensa
  • osaa soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
Ilmoittautuminen:

Ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen, josta saat ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. Perehdy myös avoimen yliopiston www-sivuilla tiedotettuihin ilmoittautumisohjeisiin.

Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun yläreunassa olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta. Sinulle myönnetään ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu oikeus suorittaa opintoja ko. oppilaitoksessa.

Opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen jälkeen sinun tulee lisäksi ilmoittautua opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille (kursseille), jotta opintojaksojen opintosuoritukset voidaan rekisteröidä. Opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen (kurssien) tiedot (sisällöt, suoritustavat ym.) löytyvät sivun alalaidassa olevista linkeistä, joiden kautta pääsee myös ilmoittautumaan opintojaksoille.


 

Opetusmuodot:

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen jälkeen myös opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille (kursseille), jotta saat opintojaksojen Koppa-sivujen katseluoikeudet. Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit