Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.6.2023 11:08

KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, 5 op, lv. 2012-13, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 8.8.12 - 31.7.13
Ilmoittautumisaika: 8.8.12 klo 0:00 - 31.7.13 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.12 - 31.7.13
Opettaja(t): -
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 81
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin evankelinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Tämän sivun tiedot koskevat avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä opintoja. Et voi ilmoittautua opintoihin ennen kuin olet ottanut yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ja saanut sieltä ohjeet ilmoittautumiseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä.
 • tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota.
Esitiedot:

Johdantojakso: Kirjoittajan yhteisöt

Ilmoittautuminen:

Ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen, josta saat ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. Perehdy myös avoimen yliopiston www-sivuilla tiedotettuihin ilmoittautumisohjeisiin. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun yläreunassa olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta. Sinulle myönnetään ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu oikeus suorittaa opintoja ko. oppilaitoksessa.

Opetusmuodot:

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Suoritustavat:

Lähiopetus tai itsenäinen työskentely oppimistehtävineen.

Kirjallisuus:
 • Haavikko, Ritva 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY. Kirjailijoiden kuvauksia faktan ja fiktion vuoropuhelusta teoksissaan, esim. Leena Lander 215–247 ja Anja Snellman 370–408.
 •  Lahtinen, Maiju 2009. Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen. Teoksessa Joensuu, Juri ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 90–105.
 •  Lehtimäki, Markku 2007. Todistaja-kertoja kaunokirjallisessa journalismissa. Teoksessa Kujansivu, Heikki & Saarenmaa, Laura. Tunnustus ja todistus. Näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan. Helsinki: Gaudeamus. 240–257.
 •  Lehtonen, Mikko 1998. Faktan ja fiktion historia. Teoksessa Kivikuru, Ulla-Maija & Kunelius, Risto (toim.) Viestinnän jäljillä. Helsinki: WSOY, 41–56.
 •  Markkola, Pirjo 2012. Kertomisen ja lukemisen ihana vaikeus. Teoksessa Kurikka, Kaisa, Löytty, Olli, Melkas Kukku & Parente-Čapková, Viola (toim.) Kertomuksen luonto. Nykykulttuurin tutkimuksen julkaisuja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 137–143.
 • Mikkonen, Kai 2005. Fiktion erityisyys ja ainutlaatuisuus Dorrit Cohnin mukaan. Teoksessa Cohn, Dorrit. Fiktion mieli. Helsinki: Gaudeamus, 249–264.
 •  Ojanen, Eero 2008. Tietokirjoittajan asenne. Teoksessa Jussila, Raimo, Ojanen Eero & Tuominen, Taija (toim.) Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 263–278.
 •  Venkula, Jaana 2003. Taiteen välttämättömyydestä. Helsinki: Kirjapaja, 12–27.
 •  Virtanen, Reijo 2008. Tietotekstin kirpeänmakeat mausteet. Teoksessa Jussila, Raimo, Ojanen Eero & Tuominen, Taija (toim.) Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 181–194.

Vertailu

Korpissa on valittavana 12 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.