Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.6.2023 12:21

KIKP213 Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, 5 op, lv. 2012-13, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 8.8.12 - 31.7.13
Ilmoittautumisaika: 8.8.12 klo 0:00 - 31.7.13 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.12 - 31.7.13
Opettaja(t): -
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 76
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin evankelinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Tämän sivun tiedot koskevat avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä opintoja. Et voi ilmoittautua opintoihin ennen kuin olet ottanut yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ja saanut sieltä ohjeet ilmoittautumiseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • löytää omasta elämästään kirjoittamisen materiaalia.
  • käyttää materiaalia esimerkiksi etäännyttämisen avulla fiktiivisen tekstin lähtökohtana.
  • tuottaa nonfiktiota tosielämään pohjautuen.
  • ymmärtää tarinallisuuden merkityksen ihmiselle
Esitiedot:

Johdantojakso: Kirjoittajan yhteisöt ja Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa.

Ilmoittautuminen:

Ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen, josta saat ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. Perehdy myös avoimen yliopiston www-sivuilla tiedotettuihin ilmoittautumisohjeisiin. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun yläreunassa olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta. Sinulle myönnetään ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu oikeus suorittaa opintoja ko. oppilaitoksessa.
 

Opetusmuodot:

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Suoritustavat:

Lähiopetus, verkkokurssi tai itsenäinen työskentely oppimistehtävineen.

Kirjallisuus:
  • Koivisto, P. 2005. "Minähän se olen!" Miten elämästä tulee fiktiota Pirkko Saision romaanissa Pienin yhteinen jaettava." Teoksessa P. Lyytikäinen, J. Nummi & P. Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Helsinki: SKS, 177 - 205.
  • Kosonen, P. 2009. Moderni elämäkerta kertomuksena. Teoksessa S. Hägg, M. Lehtimäki & L. Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: SKS, 282 - 293.
  • Reinikainen, P. 2007. Elämänkaarikirjoitus ja ihmisen vuodenajat. Helsinki: Kirjapaja.
  • Saarelainen-Sahlman, M. 2011. Henkilökohtaisten muistojen merkitys ja käyttö luovassa kirjoittamisessa. Kun orava kaivoon hyppäsi. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, kirjoittamisen maisteriopinnot. Pro gradu -tutkielma.