Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.6.2023 12:40

KIKP214 Perusopintojen proosakurssi, 5 op, lv. 2012-13, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 8.8.12 - 31.7.13
Ilmoittautumisaika: 8.8.12 klo 0:00 - 31.7.13 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.12 - 31.7.13
Opettaja(t): Anne Rautiainen (annemari.rautiainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 71
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin evankelinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Tämän sivun tiedot koskevat avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä opintoja. Et voi ilmoittautua opintoihin ennen kuin olet ottanut yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ja saanut sieltä ohjeet ilmoittautumiseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja ja omaa kirjoittamistaan.
  • tunnistaa proosan keskeiset lajit ja ominaispiirteet.
  • kirjoittaa proosatekstin.
  • lukea, analysoida ja tulkita proosaa
Ilmoittautuminen:

Ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen, josta saat ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. Perehdy myös avoimen yliopiston www-sivuilla tiedotettuihin ilmoittautumisohjeisiin. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun yläreunassa olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta. Sinulle myönnetään ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu oikeus suorittaa opintoja ko. oppilaitoksessa.

Opetusmuodot:

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Suoritustavat:

Lähiopetus tai itsenäinen työskentely oppimistehtävineen.

Kirjallisuus:
  • Launis, Kati 2012. Kenelle nautinto kuuluu? Teoksessa Kurikka, Kaisa, Löytty, Olli, Melkas Kukku & Parente-Čapková, Viola (toim.) Kertomuksen luonto. Nykykulttuurin tutkimuksen julkaisuja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 47-56.
  • Löytty, Olli 2012. Kertomuksen ihme. Teoksessa Kurikka, Kaisa, Löytty, Olli, Melkas Kukku & Parente-Čapková, Viola (toim.) Kertomuksen luonto. Nykykulttuurin tutkimuksen julkaisuja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 87-92.
  • Martinheimo, Asko 2000. Parempi lause: uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
  • Neimala - Papinniemi, 2008. Lukukirja, Kirja kirjoista. Helsinki:Otava.
  • Rimmon-Kenan, Shlomith. 1991. Kertomuksen poetiikka. Tampere: SKS.

Itsenäisissä oppimistehtävissä on lisäksi tehtäväkohtaista esimerkkikirjallisuutta linkkien takana (Kopassa)