Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.6.2023 11:03

KIKP217 Perusopintojen tietokirjoittamisen kurssi, 5 op, lv. 2012-13, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 8.8.12 - 31.7.13
Ilmoittautumisaika: 8.8.12 klo 0:00 - 31.7.13 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.12 - 31.7.13
Opettaja(t): -
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin evankelinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Tämän sivun tiedot koskevat avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä opintoja. Et voi ilmoittautua opintoihin ennen kuin olet ottanut yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ja saanut sieltä ohjeet ilmoittautumiseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan.
 • esitellä tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen.
 • kirjoittaa tietotekstin.
 • lukea, analysoida ja tulkita tietotekstejä
Ilmoittautuminen:

Ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen, josta saat ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. Perehdy myös avoimen yliopiston www-sivuilla tiedotettuihin ilmoittautumisohjeisiin. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun yläreunassa olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta. Sinulle myönnetään ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu oikeus suorittaa opintoja ko. oppilaitoksessa.

Opetusmuodot:

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Suoritustavat:

Lähiopetus ja verkkotyöskentely tai verkkokurssi.

Kirjallisuus:
 • Jussila, R., Ojanen, E. & Tuominen, T. (toim.) 2006. Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Huovila, T. 2005. Toimittaja – tiedon etsijä ja vaikuttaja. Helsinki: WSOY. Luvut 3 ja 7.
 • Suhola, A. , Turunen, S., Varis, M. 2005. Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Helsinki: Finn Lectura.
 • Svinhufvud, K. 2010. Mitä hyötyä bloggaamisesta on. Luettu 19.12.2012.
 • http://www.kokonaisvaltainenkirjoittaminen.fi/2010/09/01/mita-hyotya-bloggaamisesta-on/
 • Jussila, R., Ojanen, E. & Tuominen, T. (toim.) 2006. Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Lappalainen, E. 2012. Syötäväksi kasvatetut. Jyväskylä: Atena.
 • Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.
 • Nylen, A. 2010. Halun ja epäluulon esseet. Turku: Savukeidas.
 • Fagerholm, M. & Johnson, M. 2012. Meri. Neljä lyyristä esseetä. Helsinki: Teos
 • Suhola, A., Turunen, S., Varis, M. 2005. Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Helsinki: Finn Lectura.
 • Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE. (Erityisesti luvut 4, 5 ja 6).