Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.6.2023 11:19

KIKP219 Kirjoittaminen luovana prosessina, 5 op, lv. 2012-13, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 8.8.12 - 31.7.13
Ilmoittautumisaika: 8.8.12 klo 0:00 - 31.7.13 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.12 - 31.7.13
Opettaja(t): -
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 23
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin evankelinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Tämän sivun tiedot koskevat avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä opintoja. Et voi ilmoittautua opintoihin ennen kuin olet ottanut yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ja saanut sieltä ohjeet ilmoittautumiseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä luovan työn ominaispiirteitä.
 • analysoida ja arvioida kirjallista työtään luovuuden näkökulmasta.
 • tunnistaa oman luovuutensa ja kehittää sitä.
Ilmoittautuminen:

Ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen, josta saat ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. Perehdy myös avoimen yliopiston www-sivuilla tiedotettuihin ilmoittautumisohjeisiin. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun yläreunassa olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta. Sinulle myönnetään ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu oikeus suorittaa opintoja ko. oppilaitoksessa.

Opetusmuodot:

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Suoritustavat:

Lähiopetus tai itsenäinen työskentely oppimistehtävineen.

Kirjallisuus:

Kirjallisuutta:

 • Csikszentmihalyi, M. 1996. Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperCollins.
 • Ekström, N. 2011. Kirjoittamisen opettajan kertomus. Kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta. (Väitöskirja.) Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities 160.
 • Elbow, P. 1998 (1981). Writing with power. Techniques for mastering the writing process (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
 • Haapaniemi, E. & Kuusela, M. 1989. Kirjailijan työhuoneessa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
 • Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press.
 • Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi.
 • Sawyer, R.K. 2006. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press.
 • Sternberg, Robert J. 2003. Wisdom, intelligence and creativity synthesized. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.

Huom! Osa teoksista on saatavilla myös elektronisena Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Ks. tarvittaessa kirjaston ohjeet etäkäyttäjälle.