Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2023 12:02

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 142
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
 • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
 • tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään 
 • ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.
 • Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.
Kirjallisuus:
 • HAKULINEN - KALLIOKOSKI - KANKAANPÄÄ - KANNER - KOSKENNIEMI - LAITINEN - MAAMIES - NUOLIJÄRVI 2009: Suomen kielen tulevaisuus, Kielipoliittinen toimintaohjelma, s. 9–72. Saatavilla verkossa.
 • Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka ja Jyväskylän yliopiston kielipolitiikan toimenpideohjelma. Saatavilla verkossa.
 • LATOMAA, S. 2007: Miten maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen - opinpolku varhaiskasvatuksesta työelämään. Teoksessa Pöyhönen, S. & Luukka, M-R. (toim.): Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, s. 317–368. Saatavilla verkossa.
 • LATOMAA, S. & SUNI, M. 2010: Toisen sukupolven kielelliset valinnat. Teoksessa Martikainen, T. & Haikkola, L. (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. Tietolipas 233. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 151–174.
 • LATOMAA - PÖYHÖNEN - SUNI - TARNANEN 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, s. 163–183.
 • LUUKKA, Minna-Riitta 2013: Kielitaitoinen koulu ja monilukutaitoinen oppilas. Esitelmä Kielikampusseminaarissa 12.4.2013. Saatavilla verkossa.
 • OPETUSHALLITUS 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 86–93, 286–318. Saatavilla verkossa.
 • OPETUSHALLITUS 2012: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012, s. 7–15. Saatavilla verkossa.
 • PÖYHÖNEN - TARNANEN - KYLLÖNEN - VEHVILÄINEN - RYNKÄNEN 2009: Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, s. 9–29. Saatavilla verkossa.
 • TARNANEN - PÖYHÖNEN - LAPPALAINEN - HAAVISTO 2013. Osallisena Suomessa. Kokeiluhankkeiden satoa. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Esipuhe, s. 15–19, s. 309–324. Saatavilla verkossa.