Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2023 10:44

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Petri Kuhmonen (pkuhmone@gmail.com)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 184
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Sisältö:

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana. Opinnot kannattaa aloittaa oppiainekohtaisella johdantokurssilla. Valitse johdantojakso sen mukaan, mihin aineopintokokonaisuuteen olet kenties suuntaamassa. Esim. valitse sosiologian johdanto, mikäli olet suuntaamassa sosiologian aineopintoihin jne.  (elämänkatsomustiedon opintoihin suuntauduttaessa johdantokurssi on YFIP140 Filosofian johdanto).  Muut opintojaksot ovat kaikille oppiaineille yhteisiä lukuun ottamatta oppiainekohtaisia harjoituksia YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakson yhteydessä.

Perusopintokokonaisuuden hintaan sisältyy yksi johdantokurssi. Johdantokursseja voi erillisinä opintojaksoina opiskella useampia.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

 

Osaamistavoitteet:

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • oppii hallitsemaan tieteenalallaan tarvittavat keskeiset käsitteelliset lähestymistavat ja analyyttiset perustaidot
  • osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.
Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit opintojaksoille löydät kohdasta "Sisältö".
Opetusmuodot:

Luentoja verkkotallenteina, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:
  • Koulutussuunnittelija Ursula Kaari, puh. 050 428 0807, ursula.kaari@jyu.fi
  • Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo, puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo@jyu.fi
Avainsanat:

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi, filosofia

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit