Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 04:59

STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.2.16 klo 12:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 22.2.16 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 132
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Etäopintoina (verkkoseminaari) suoritettava opintojakso. Jakso on mahdollista suorittaa seuraavan kerran syksyllä 2016.

Sisältö:

Jaksolla tutustutaan keskeisiin sosiaalisia ongelmia koskeviin teorioihin ja hahmotetaan sosiaalisten ongelmien luonnetta. Jaksolla perehdytään sosiaalisten ongelmien tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin, niiden tapaan tarkastella tutkimuskohdettaan ja teorioiden soveltamiseen sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • ymmärtää sosiaalisia ongelmia koskevat keskeiset teoriat ja kykenee niiden kautta analysoimaan sosiaalisia ongelmia useasta näkökulmasta
 • saavuttaa valmiuden soveltaa teoreettista tietoa opinnäytetöiden toteuttamisessa sekä sosiaalityön ammatillisissa käytännöissä.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Toimita oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa perusopinnoista suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan osallistumalla verkkoseminaariin. Ilmoittaudu valitsemaasi ryhmään alla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka postitetaan automaattisesti niille opiskelijoille, joilla ei ole aktiivista tunnusta.

Kirjallisuus:

Meeuwisse, A. & H. Swärd (toim.) (2013): Perspektiv på sociala problem. 2. omarb. utg. Natur & Kultur.

Avainsanat:

sosiaalityö

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkoseminaari syksy 2015 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 53, minimi 10, maksimi 60
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 20.11.2015 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-47pe20.11.201500:00-00:00MatilainenVerkkoseminaari alkaa.Tapahtuman tiedot
2-4su31.1.201600:00-00:00MatilainenVerkkoseminaari päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkoseminaari kevät 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 46, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 22.2.2016 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11ti15.3.201600:00-00:00MatilainenVerkkoseminaari alkaa.Tapahtuman tiedot
2-17la30.4.201600:00-00:00MatilainenVerkkoseminaari päättyy.Tapahtuman tiedot