Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 06:14

STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Helky Häkli (helky.l.hakli@jyu.fi)
Teija Karttunen (teija.karttunen@vantaa.fi)
Sirpa-Maarit Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 106
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso sisältää verkkoluennot ja lähiopetusta. Ilmoittaudu yhteen harjoitusryhmään valintasi mukaan.

HUOM! Keväälle 2016 tulossa harjoituksiin lisäryhmä Helsinkiin. Lisätietoa lähetetty Jyväskylän toukokuun harjoitusryhmään ilmoittautuneille ja jonottajille to 10.3.2016. Helsingin ryhmään ei siis voi itse ilmoittautua. Jos haluat jonottaa paikkaa harjoituksiin, ilmoittaudu ryhmään 4 ja ilmoita paikkatoiveesi koulutussuunnittelija Ursula Kaarelle, ursula.kaari@jyu.fi.

 

Sisältö:

Työmenetelmien luennoilla tutustutaan sosiaalityön ajankohtaisiin menetelmäkeskusteluihin, käytetyimpiin menetelmiin, niiden perusteisiin ja soveltamiseen. Vuorovaikutustaitojen luennoilla perehdytään asiakkaan ja työntekijän väliseen ammatilliseen vuorovaikutukseen. Harjoituksissa sovelletaan luennoilla opittua osallistumalla kuviteltuun asiakastilanteeseen ja sen reflektointiin.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • tuntee sosiaalityön metodista ajattelua, keskeiset työmenetelmät ja niiden yhteydet alan oppihistoriaan ja teoriaperinteisiin
 • hallitsee sosiaalityön ammatillisten vuorovaikutustaitojen perusasiat
 • pystyy työskentelemään työmenetelmiä ja vuorovaikutustaitoja käyttäen ohjatusti sosiaalityöntekijän tehtävissä sosiaalityön eettiset lähtökohdat huomioiden
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Toimita oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa perusopinnoista suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta:

 • luento-osa: katso työmenetelmiin ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät verkkoluennot (Kopassa) ja kirjoita niistä luentopäiväkirja. Kirjallisuus suoritetaan luentopäiväkirjan yhteydessä.
 • harjoitukset: osallistu lähiopetuksena järjestettäviin harjoituksiin ja kirjoita niistä oppimispäiväkirja.

HUOM! Kurssin verkkoluennot ja kirjallisuus pitää olla suoritettuna (suoritusmerkintä rekisterissä tai tehtävät palautettu Koppaan) ennen kuin voit osallistua harjoituksiin!

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 1. Laitinen, M. & A. Niskala (toim.) (2013): Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino.
 2. Särkelä, A. (2001 tai 2011): Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Vastapaino.
 3. Strömberg-Jakka, M. & T. Karttunen (toim.) (2012): Sosiaalityön haasteet. PS-kustannus.
 4. Koski-Jännes, A., L. Riittinen & P. Saarnio (toim.) (2008): Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitukset [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1: Harjoitukset lähiopetuksena Helsingissä, syksy 2015 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 5, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2015 09:00 - 18.9.2015 11:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39pe25.9.201515:00-20:00KarttunenOpetus Markkinointi-instituutin tiloissa, Töölöntullinkatu 6.Tapahtuman tiedot
2-39la26.9.201509:00-16:00-Tapahtuman tiedot
Ryhmä 2: Harjoitukset lähiopetuksena Jyväskylässä, syksy 2015 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 5, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2015 09:00 - 2.10.2015 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D12140pe2.10.201515:00-20:00Tapola-TuohikumpuAgora-rakennus, Mattilanniemi 2.Tapahtuman tiedot
2Ag D12140la3.10.201509:00-16:00-Tapahtuman tiedot
Ryhmä 3: Harjoitukset lähiopetuksena Helsingissä, kevät 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 5, maksimi 12
ilm.aika: 5.12.2015 09:00 - 5.2.2016 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-5pe5.2.201615:00-20:00Tapola-TuohikumpuOpetus Markkinointi-instituutin tiloissa, Töölöntullinkatu 6.Tapahtuman tiedot
2-5la6.2.201609:00-16:00-Tapahtuman tiedot
Ryhmä 4: Harjoitukset lähiopetuksena Jyväskylässä, kevät 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 5, maksimi 12
ilm.aika: 5.12.2015 09:00 - 17.5.2016 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D12121pe27.5.201615:00-20:00Tapola-TuohikumpuAgora-rakennus, Mattilanniemi 2.Tapahtuman tiedot
2Ag D12121la28.5.201609:00-16:00-Tapahtuman tiedot
Ryhmä 5: Harjoitukset lähiopetuksena Helsingissä, kevät 2016 (HUOM! Lisäryhmä, joka täytetään ryhmä 4:ään ilmoittautuneilla ja jonottajilla. Ryhmään ei voi itse ilmoittautua.) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 5, maksimi 12
ilm.aika: 8.3.2016 00:00 - 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21pe27.5.201615:00-20:00KarttunenOpetus Markkinointi-instituutin tiloissa, Töölöntullinkatu 6.Tapahtuman tiedot
2-21la28.5.201609:00-16:00KarttunenTapahtuman tiedot