Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 05:45

STOA112 Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Sirpa-Maarit Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 158
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:

Jakso antaa opiskelijalle käsityksen lastensuojelu- ja aikuissosiaalityöstä. Lastensuojeluun perehdytään lasten oikeuksien ja osallisuuden, perheen ja vanhemmuuden sekä työmenetelmien ja taustalla olevien ongelmien näkökulmista. Aikuissosiaalityön osuudessa tutustutaan asiakkuuden taustalla oleviin ongelmiin ja aikuisten kanssa tehtävän työn käytäntöihin ja menetelmiin. Jaksolla tutustutaan ammatillisen toiminnan ja asiakkaan näkökulmiin sekä keskeiseen tutkimukseen.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on

 • perustiedot lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön prosesseista ja taustalla vaikuttavista sosiaalityön keskeisistä periaatteista
 • valmiudet oman asiantuntijuuden jatkuvaan arvioimiseen ja kehittämiseen sekä eettiseen pohdintaan monipuolisesti eri tietolähteitä hyödyntäen. 
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Toimita oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa perusopinnoista suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan katsomalla verkkotallenteena olevat luennot ja kirjoittamalla niistä luentopäiväkirja. Kirjallisuus suoritetaan luentopäiväkirjan yhteydessä. Lisäksi tehdään kolme pientä oppimistehtävää.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Lastensuojelutyön perusteet

 1. Forsberg, H. & L. Autonen-Vaaraniemi (toim.) (2012): Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Vastapaino.
 2. Winter, K. (2011): Building Relationships and Communicating with Young Children. A Practical Guide for Social Workers. Routledge.
 3. Forsberg, H., A. Ritala-Koskinen & M. Törrönen (toim.) (2006): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

Aikuissosiaalityön perusteet

 1. Laitinen, M. & A. Niskala (toim.) (2013:) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino.
 2. Bergmark, Å., O. Bäckman & R. Minas (2013): Vägar ur socialbidrag? Om socialtjänstens insatser och det ekonomiska biståndets varaktighet. Rapport i socialtarbete nr. 143. Stockholm University (verkossa).
 3. Jokinen, A. & K. Juhila (toim.) (2008): Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino.
Avainsanat:

sosiaalityö