Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 06:58

STOA160 Käytännöt II, 10 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Sosiaalityö (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.6.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 150.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 1.6.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Sirpa-Maarit Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 10.0 op
Ilmoittautuneita: 110
Organisaatiot:Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Käytännön harjoittelujakso 40 työpäivää. Voit aloittaa opintojakson STOA160 itsellesi sopivana ajankohtana ympäri lukuvuoden. Harjoittelupaikka hyväksytetään opettajalla ennen harjoittelun aloitusta. Jos sinulla on vähintään kolme vuotta työkokemusta sosiaalityöntekijänä, voit suorittaa jakson esseellä. Kaikki opiskelijat aloittavat jakson kuitenkin Optimassa.

HUOM! Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden yliopistolain muutosten johdosta yliopiston tulee tarkastaa opiskelijan rikosrekisteriote, mikäli opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. 1.1.2014 alkaen kaikkien (paitsi opiskelijoiden, jotka suorittavat jakson esseetehtävällä) Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintokokonaisuuteen (60 op) tai yksittäiselle jaksolle STOA160 Käytännöt II ilmoittautuvien opiskelijoiden tulee toimittaa nähtäväksi rikosrekisteriote ennen STOA160-jakson harjoittelun alkamista. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kopasta.

Sisältö:

Jaksolla harjoitellaan sosiaalityöntekijänä ja sosiaalityön asiantuntijana toimimista, reflektoidaan omaa ammatillista identiteettiä sekä suhdetta ammatilliseen työskentelyyn ja etiikkaan.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on sosiaalityöntekijän ammatissa toimimisen perusvalmiudet, asiantuntijuutta ja alan toimintaympäristön tuntemusta
 • opiskelija osaa soveltaa erilaisia sosiaalityön työmenetelmiä ja -välineitä asiakastyössä sekä yhdistää teoreettista ja käytännöllis-kokemuksellista tietoa
 • opiskelija pystyy ottamaan vastamaan palautetta ja reflektoimaan ammatillista toimintaansa ja kehittymistään sosiaalityön asiantuntijana.
Esitiedot:

Aineopinnoissa suoritettava edeltävinä opintoina ennen harjoittelun aloittamista jaksot STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot (5 op), STOA112 Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op) sekä osio Sosiaalityön oikeudelliset perusteet  (STOA130/STOA131, STOA140/STOA142, STOA141) (10 op).

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Toimita oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa perusopinnoista suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Ennakkotehtävä Optimassa, käytännön harjoittelu 40 työpäivää sosiaalityön tehtävissä sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavan käytännön opettajan ohjauksessa julkisella, kolmannella tai yksityisellä sektorilla, verkkotyöskentely ja palauteseminaari Optimassa ja harjoitteluraportti/essee.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka postitetaan automaattisesti niille opiskelijoille, joilla ei ole aktiivista tunnusta.

Avainsanat:

sosiaalityö, harjoittelu