Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:33

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op, lv. 2016-2017, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 8.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.16 - 31.7.17
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 173
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kankaanpään opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kuurojen kansanopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:

 • kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät
 • kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin
 • lapsuus, nuoruus ja aikuisuus historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena konstruktiona
 • yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus
Osaamistavoitteet:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
 • tarkastella sosialisaatioprosessiin liittyviä kulttuurisia, taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita  kasvatussosiologian käsitteitä ja teorioita käyttäen
 • eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena

Suoritustapa 2: Ryhmäsuoritus

Suoritustapa 3: Verkkokurssi syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 • Antikainen, A. & Rinne, R. & Koski, L. 2006 (tai uudempi). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana)

          JA

 • Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus.(Saatavilla e-kirjana)

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi syksyllä 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 8, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2016 00:00 - 6.10.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-42ma17.10.201600:00-00:00OikariVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-45pe11.11.201600:00-00:00OikariVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Verkkokurssi keväällä 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 8, maksimi 50
ilm.aika: 6.2.2017 00:00 - 27.4.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19ma8.5.201700:00-00:00OikariVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-22pe2.6.201700:00-00:00OikariVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot