Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 21:31

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op, lv. 2016-2017, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 8.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.16 - 31.7.17
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 172
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kankaanpään opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kuurojen kansanopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:
 • Asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä
 • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
 • asiantuntijatiedon luonne
 • ammatillinen identiteetti ja toimijuus.
 • työssä oppiminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä erilaisia näkökulmia asiantuntijuuden tutkimukseen
 • kuvata asiantuntijuutta ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
 • tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden rakentajana.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä joko yksilövastauksena tai pienryhmävastauksena (2-3 opiskelijaa)

Suoritustapa 2: Kirjatentti alla olevina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Tarkista tentin aika- ja paikkatiedot täältä.  

 • syyslukukaudella: 13.9.2016 ja 1.11.2016
 • kevätlukukaudella: 17.1.2017, 14.3.2017 ja 16.5.2017

Suoritustapa 3: etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:

Suoritustapa 4: Verkkokurssi syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 • Collin, Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYPro. Kirjasta hyödynnetään lukuja:
 1. Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli   Eteläpellon tutkimuspolkuja”.
 2. Palonen & Gruber : ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”.
 3. Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”.
 4. Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen: Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatioissa
 5. Collin & Billett: Luovuus ja oppiminen työssä

JA

 • Eteläpelto, Collin & Saarinen (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. WSOY. JA
 • Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2006 tai uudemmat. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi syksyllä 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 8, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2016 00:00 - 3.11.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-46ma14.11.201600:00-00:00HämäläinenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-50pe16.12.201600:00-00:00HämäläinenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Verkkokurssi keväällä 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, minimi 8, maksimi 50
ilm.aika: 1.1.2017 00:00 - 9.2.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8ma20.2.201700:00-00:00HämäläinenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-12pe24.3.201700:00-00:00HämäläinenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot