Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:44

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto, 5 op, lv. 2016-2017, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 8.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.16 - 31.7.17
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 172
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kankaanpään opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kuurojen kansanopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:
 • tieteellisen ajattelun tunnuspiirteitä
 • tutkimuksen lukutaito
 • kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
 • tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
 • arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
 • kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
 • poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
 • rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:

Suoritustapa 3: Ryhmäsuoritus

Suoritustapa 4: Verkkokurssi talvella 2017. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 • Heikkinen, L. T., Huttunen, R. Niglas, K. & Tynjälä, P. 2005. Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus (5), 340 – 354. (Linkki artikkeliin löytyy Kopasta)
  JA
 • Hurtig, J., Laitinen M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Saatavilla e-kirjana)
  JA
 • Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana)
  JA
 • Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana)

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi keväällä 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 8, maksimi 50
ilm.aika: 12.9.2016 00:00 - 1.1.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ma9.1.201700:00-00:00HämäläinenVerkkokurssi alkaa OptimassaTapahtuman tiedot
2-6pe10.2.201700:00-00:00HämäläinenVerkkokurssi päättyy OptimassaTapahtuman tiedot