Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.3.2023 21:46

Kirjoittamisen perusopinnot, 30 op, syksy 2016, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.8.16 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 300.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 1.8.16 - 31.12.17
Ilmoittautumisaika: 1.8.16 klo 0:00 - 10.8.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.16 - 31.12.17
Laajuus: 30 op
Ilmoittautuneita: 53
Maksimi osallistujamäärä: 53
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Opintoihin voivat ilmoittautua vain kevään 2016 haussa opintoihin hyväksytyt.

Opiskelijat valitaan erillisen haun perusteella (katso valintamenettely).

Sisältö:

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa monenlaisesta kirjoittamisesta. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin. Opiskelija opettelee luovaa ilmaisua ja tutkivaa otetta kirjoittamiseen. Hän peilaa ajatuksiaan ja kirjoittamistaan teoriaan ja harjoittelee oppiaineelle tyypillistä tieteellistä ilmaisua.

Palautteen myötä kirjoitustaidot kehittyvät. Opiskelija harjoittelee aktiivisesti myös vertaispalautteen antamista. Kontaktiopetuksen kautta opiskelija saa mahdollisuuden toimia yhdessä muiden kirjoittajien kanssa.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja luovan prosessin hallintaa. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen perusteoriaan ja hankitaan kokemusta eri tekstilajeista.

Opinnot voi suorittaa monella eri tavalla. Tarjolla on lähiopetusta, verkkokursseja ja itsenäisiä tehtäviä. Perusopinnoissa on tarjolla lähiopetusta lähes kaikista jaksoista. Kurssit toteutetaan minimiopiskelijamäärän ylittyessä. Verkkokursseja on tarjolla kaikille yhteisillä opintojaksoilla. Halutessaan opiskelija voi suorittaa kaikki jaksot etäopiskellen verkkokurssin tai itsenäisten tehtävien muodossa. Opintoihin ilmoittaudutaan verkkovälitteisesti, ja opiskeluun tarvitaan perusvalmiudet toimia verkkoympäristössä.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Kaikille yhteiset (15 op):

Valinnaiset (15 op):

Valitaan kaksi seuraavista:

Erikoistumisalueita: valitse yksi seuraavista


Opinto-ohjaus

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi täytetään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.
 

Osaamistavoitteet:

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

  • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
  • osaa tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä
  • osaa soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä.
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Valintamenettely:

Kirjoittamisen perusopintoihin haetaan seuraavasti:

huhtikuun haussa elokuussa alkavaan opetukseen

lokakuun haussa tammikuussa alkavaan opetukseen.

Hakuohjeet päivitetään nettsivuillemme maaliskuun alussa (kevään haku) ja syyskuun alussa (syksyn haku).

Suoritustavat:

Opiskelu on joustavaa. Tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja. Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Itsenäisiä oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessasi voit myös tehdä kirjoittamisen perusopinnot kokonaan etäopiskellen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.
 

Yhteystiedot:

Koulutussihteeri Minna Piippo, puh. +358 50 428 0808, minna.o.piippo@jyu.fi
 

Avainsanat:

Kirjoittaminen, luova kirjoittaminen, kirjoittajakoulutus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit