Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 05:08

Kirjoittamisen aineopinnot, 40 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 400.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 1.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 40.0 op
Ilmoittautuneita: 42
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Sisältö:

Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii aineopinnoissa tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen ja tutkimukseen. Opiskelija saa valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.

Aineopinnot sopivat ammattikirjoittajan työstä kiinnostuneille, sanataiteen perusopetuksen ohjaajiksi aikoville, harrastajakirjoittajien ohjaajille, sivuaineeksi yliopistolliseen tutkintoon, täydennyskoulutukseksi esim. opettajille ja toimittajille sekä kaikille luovasta kirjoittamisesta kiinnostuneille. Aineopintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja sen yhteistoimintapaikoissa luovan kirjoittamisen/kirjoittamisen perusopinnot suorittaneet.

Aineopinnot edellyttävät kielitaitoa, vähintään englannin kielen hallintaa. Aineopinnot voi opiskella myös sivuaineena (40 op), jolloin proseminaari ja kandidaatintutkielman laatiminen jäävät pois opinto-ohjelmasta. Tällöin opiskelu painottuu omaan kirjoitustyöhön, mutta opiskelija saa myös valmiuksia lähestyä omaa kirjoittamista tutkivalla otteella.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op)

Lajit: valitse kaksi
(HUOM!: Suoritetaan ne kaksi mitä ei ole perusopinnoissa suoritettu)

Valinnaiset opintojaksot (30-40 op)

Erikoistumisalueita: valitse kaikista osioista vähintään yksi

Kirjoittaminen

Opetus

Tutkimus

       Proseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) sisältää seuraavat opintojaksot:

 • KIKA418 Proseminaari 4 op (Erikseen suoritettavissa, ei sisälly aineopintojen hintaan!) - lähiopetus Jyväskylä seuraavan kerran mahdollisesti lv. 2017-18
 • KIKA419 Kandidaatintutkielma 6 op (Erikseen suoritettavissa, ei sisälly aineopintojen hintaan!) - lähiopetus Jyväskylä seuraavan kerran mahdollisesti lv. 2017-18
Osaamistavoitteet:

Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

 • tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana
 • arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta
 • ymmärtää kirjoittamista myös opettamisen näkökulmasta
 • etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelu on joustavaa. Tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja. Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Itsenäisiä oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessasi voit myös tehdä kirjoittamisen aineopinnot 40 opintopisteen laajuisina kokonaan etäopiskellen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Koulutussihteeri Minna Piippo, puh. +358 50 428 0808, minna.o.piippo@jyu.fi
 

Avainsanat:

Kirjoittaminen, luova kirjoittaminen, kirjoittajakoulutus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit