Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.8.2022 22:56

KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 1.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 137
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssille voivat ilmoittautua vain kirjoittamisen perusopintoihin erillisen haun kautta valitut opiskelijat.

Sisältö:

Faktan ja fiktion rajapinnat ja kohtaaminen kirjoittamisessa. Niiden välisen prosessin havainnointi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • havainnoida faktan ja fiktion raja-alueita
 • selittää faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
 • ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen
 • tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota
 • soveltaa prosessissa oppimaansa omaan kirjoittamiseensa (tuleviin kirjoitusprojekteihin).
Esitiedot:

KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt

Ilmoittautuminen:

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa erillisenä, yksittäisenä opintojaksona, poikkeuksena kirjoittamisen perusopintoja aiemmin suorittaneet (ja aiemmin haun kautta opiskelijaksi hyväksytyt) opintojaan jatkavat opiskelijat.

 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
 • Verkkokurssi TAI
 • Itsenäinen työskentely oppimistehtävineen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Mikäli valitset suoritustavaksi verkkokurssin on opintojaksossa käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi.

Kirjallisuus:
 • Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY. Kirjailijoiden kuvauksia faktan ja fiktion vuoropuhelusta teoksissaan, esim. Olli Jalonen 188–214, Leena Lander 215–247 ja Anja Snellman 370–408.
 • Kuutti, H. (toim.) 2015. Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 27–42.
 • Lahtinen, M. 2009. Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 90–105.
 • Lehtimäki, M. 2007. Todistaja-kertoja kaunokirjallisessa journalismissa. Teoksessa H. Kujansivu & L. Saarenmaa. Tunnustus ja todistus. Näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan. Helsinki: Gaudeamus. 240–257.
 • Lehtonen, M. 1998. Faktan ja fiktion historia. Teoksessa U. Kivikuru & R. Kunelius (toim.) Viestinnän jäljillä. Helsinki: WSOY, 41–56.
 • Markkola, P. 2012. Kertomisen ja lukemisen ihana vaikeus. Teoksessa K. Kurikka, O. Löytty, K. Melkas & V. Parente-Čapková (toim.) Kertomuksen luonto. Nykykulttuurin tutkimuksen julkaisuja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 137–143.
 • Mikkonen, K. 2005. Fiktion erityisyys ja ainutlaatuisuus Dorrit Cohnin mukaan. Teoksessa D. Cohn. Fiktion mieli. Helsinki: Gaudeamus, 249–264.
 • Ojanen, E. 2008. Tietokirjoittajan asenne. Teoksessa R. Jussila, E. Ojanen & T. Tuominen (toim.) Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 263–278.
 • Venkula, J. 2011. Taiteen välttämättömyydestä. Helsinki: Kirjapaja, 12–27.

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lähiopetus ja verkkokurssit [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi 1 syksy 2016 (20.9.-20.11.2016) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, minimi 10, maksimi 19
ilm.aika: 1.8.2016 00:00 - 11.9.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38ti20.9.201600:00-00:00SuvantoVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-46su20.11.201600:00-00:00-Verkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Verkkokurssi 2 syksy (20.9.-20.11.2016) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 10, maksimi 19
ilm.aika: 1.8.2016 00:00 - 31.7.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38ti20.9.201600:00-00:00KukkonenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-46su20.11.201600:00-00:00KukkonenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki kevät 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 2.1.2017 00:00 - 12.3.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13pe31.3.201717:00-20:00HämeenahoPalauta ennakkotehtävä Koppaan 26.3. mennessä!Tapahtuman tiedot
2-13la1.4.201709:00-15:00HämeenahoPaikka: Markkinointi-instituutti (os. Töölöntullinkatu 6).Tapahtuman tiedot
3-16la22.4.201709:00-15:00HämeenahoPaikka: Markkinointi-instituutti (os. Töölöntullinkatu 6).Tapahtuman tiedot

Itsenäiset tehtävät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]