Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.8.2022 22:28

KIKP217 Perusopintojen tietokirjoittamisen kurssi, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 1.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 63
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssille voivat ilmoittautua vain kirjoittamisen perusopintoihin erillisen haun kautta valitut opiskelijat.

Sisältö:

Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu. Tietotekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan.
 • tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen.
 • kirjoittaa tietotekstin.
Ilmoittautuminen:

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa erillisenä, yksittäisenä opintojaksona, poikkeuksena kirjoittamisen perusopintoja aiemmin suorittaneet (ja aiemmin haun kautta opiskelijaksi hyväksytyt) opintojaan jatkavat opiskelijat.

 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
 • Itsenäinen työskentely oppimistehtävineen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Opintojakson verkko-osuudessa (Jkl-opetus) on käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi.

Kirjallisuus:
 • Jaakkola, M. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Jalkanen, K. & Pudas, H. 2013. Rivien välissä. Kirjablogikirja. Helsinki: Avain.
 • Jussila, R., Ojanen, E. & Tuominen, T. (toim.) 2006. Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 12–90.
 • Svinhufvud, K. 2013. Verkkoon kirjoittaminen. Teoksessa U. Strellman & J. Vaattovaara (toim.) Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 190–212.
 • Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE. (Erityisesti luvut 4, 5 ja 6).
 • Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.
 • Lisäksi opettajan ilmoittama muu materiaali.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lähiopetus ja verkko-opetus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki (Tietokirjoittaja verkossa) syksy 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 8, maksimi 10
ilm.aika: 1.8.2016 00:00 - 25.9.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41pe14.10.201617:00-20:00-Palauta ennakkotehtävät Koppaan 5.10. mennessä!Tapahtuman tiedot
2-41la15.10.201609:00-15:00-Paikka: Markkinointi-instituutti (os. Töölöntullinkatu 6)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä kevät 2017 (+ verkko-osuus 13.2.-12.3.2017) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 8, maksimi 10
ilm.aika: 2.1.2017 00:00 - 22.1.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1326pe10.2.201717:00-20:00RautiainenOpettajana myös kustantaja Ville Rauvola. Palauta ennakkotehtävät Koppaan 5.2. mennessä!Tapahtuman tiedot
2Ag C1326la11.2.201709:00-15:00RautiainenAgora-rakennus (os. Mattilanniemi 2)Tapahtuman tiedot

Itsenäiset tehtävät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]