Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.8.2022 22:42

KIKP219 Kirjoittaminen luovana prosessina, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 1.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 72
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssille voivat ilmoittautua vain kirjoittamisen perusopintoihin erillisen haun kautta valitut opiskelijat.

Sisältö:

Oman kirjallisen luovan prosessin hahmottaminen. Tutustuminen luovuuden nykynäkökulmiin ja historiaan.
 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä luovan työn ominaispiirteitä.
 • eritellä ja arvioida kirjallista työtään luovuuden näkökulmasta
 • löytää työkaluja luovan prosessin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Ilmoittautuminen:

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa erillisenä, yksittäisenä opintojaksona, poikkeuksena kirjoittamisen perusopintoja aiemmin suorittaneet (ja aiemmin haun kautta opiskelijaksi hyväksytyt) opintojaan jatkavat opiskelijat.

 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Lähiopetus joka jatkuu välittömästi lähiopetuksen jälkeen verkkotyöskentelynä. Verkko-osuudessa on viikottain vaihtuvia oppimistehtäviä. TAI
 • Itsenäinen työskentely oppimistehtävineen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Mikäli valitset suoritustavaksi lähiopetuksen + verkko-osuuden on opintojaksossa käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi.

Kirjallisuus:

Kirjallisuutta:

 • Csikszentmihalyi, M. 1996. Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperCollins.
 • Ekström, N. 2011. Kirjoittamisen opettajan kertomus. Kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta. (Väitöskirja.) Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities 160. (Saatavina e-kirjana JYKDOKista.)
 • Elbow, P. 1998 (1981). Writing with power. Techniques for mastering the writing process (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
 • Haapaniemi, E. & Kuusela, M. 1989. Kirjailijan työhuoneessa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
 • Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press.
 • Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi.
 • Sawyer, R.K. 2006. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press.
 • Sternberg, Robert J. 2003. Wisdom, intelligence and creativity synthesized. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
 • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY.

Huom! Osa teoksista on saatavilla myös elektronisena Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Ks. tarvittaessa kirjaston ohjeet etäkäyttäjälle.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lähiopetus ja verkkokurssit [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä kevät 2017 (+ verkko-osuus 22.3.-7.5.2017) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 2.1.2017 00:00 - 22.2.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13210pe10.3.201717:00-20:00EkströmPalauta ennakkotehtävät Optimaan 5.3. mennessä!Tapahtuman tiedot
2Ag C13210la11.3.201709:00-15:00EkströmAgora-rakennus (os. Mattilanniemi 2)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki kevät 2017 (+verkko-osuus 23.3.-7.5.2017) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 8, maksimi 10
ilm.aika: 2.1.2017 00:00 - 5.3.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11pe17.3.201717:00-20:00EkströmPalauta ennakkotehtävä Optimaan 12.3. mennessä!Tapahtuman tiedot
2-11la18.3.201709:00-15:00EkströmPaikka: Markkinointi-instituutti (os. Töölöntullinkatu 6)Tapahtuman tiedot

Itsenäiset tehtävät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]