Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.3.2023 20:37

KIKA405 Aineopintojen tietokirjoittamisen kurssi, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 1.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:

Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu. Tietotekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan.
 • tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen.
 • kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Lähiopetus ja tehtävät TAI 
 • Itsenäiset tehtävät

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Opintojakson verkko-osuudessa (Jkl-opetus) on käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi.

Kirjallisuus:
 • Jussila, R., Ojanen, E. & Tuominen, T. (toim.) 2006. Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 12–90.
 • Jaakkola, M. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle.
 • Jalkanen, K. & Pudas, H. 2013. Rivien välissä. Kirjablogikirja. Helsinki: Avain.
 • Linko, M. 2010. Asiantuntija vai julkkis? Tietokirjallisuus ja tietokirjailijat mediassa. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry, 180-197.
 • Svinhufvud, K. 2013. Verkkoon kirjoittaminen. Teoksessa U. Strellman & J. Vaattovaara (toim.) Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 190–212.
 • Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE. (Erityisesti luvut 4, 5 ja 6).
 • Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.
 • Lisäksi opettajan ilmoittama muu materiaali.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lähiopetus ja verkko-opetus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki (Tietokirjoittaja verkossa) syksy 2016 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 2, maksimi 6
ilm.aika: 1.8.2016 00:00 - 25.9.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41pe14.10.201617:00-20:00-Palauta ennakkotehtävät Koppaan 5.10. mennessä!Tapahtuman tiedot
2-41la15.10.201609:00-15:00-Paikka: Markkinointi-instituutti (os. Töölöntullinkatu 6)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä kevät 2017 (+verkko-osuus 12.2.-13.3.2017) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 2, maksimi 6
ilm.aika: 2.1.2017 00:00 - 22.1.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-6pe10.2.201717:00-20:00RautiainenPalauta ennakkotehtävät Koppaan 5.2. mennessä!Tapahtuman tiedot
2-6la11.2.201709:00-15:00RautiainenSali AgC 132, Agora-rakennus (os. Mattilanniemi 2)Tapahtuman tiedot

Itsenäiset tehtävät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]