Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.0.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.4.2018 07:17

Kirjoittamisen perusopinnot, 30 op, lv. 2016-17, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 10:30.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 8.8.16 - 31.7.17
Ilmoittautumisaika: 8.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 10:30
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.16 - 31.7.17
Opettaja(t): -
Laajuus: 30 op
Ilmoittautuneita: 48
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Oriveden opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen perusteoriaan ja hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja luovan prosessin hallintaa.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille yhteiset (15 op):

Valinnaiset (15 op):

Valitaan kaksi seuraavista:

Erikoistumisalueita: valitse yksi seuraavista

Osaamistavoitteet:

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

  • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
  • osaa tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä
  • osaa soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä.
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.

 

Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit