Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.5.2018 16:05

Kirjoittamisen aineopinnot, 40 op, lv. 2016-18, Snellman-kesäyliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 8.8.16 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 8.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.16 - 31.7.18
Opettaja(t): -
Laajuus: 40.0 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Snellman-kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:

Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii aineopinnoissa tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen ja tutkimukseen. Opiskelija saa valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.

Aineopinnot sopivat ammattikirjoittajan työstä kiinnostuneille, sanataiteen perusopetuksen ohjaajiksi aikoville, harrastajakirjoittajien ohjaajille, sivuaineeksi yliopistolliseen tutkintoon, täydennyskoulutukseksi esim. opettajille ja toimittajille sekä kaikille luovasta kirjoittamisesta kiinnostuneille. Aineopintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja sen yhteistoimintapaikoissa luovan kirjoittamisen/kirjoittamisen perusopinnot suorittaneet.

Aineopinnot edellyttävät kielitaitoa, vähintään englannin kielen hallintaa. Aineopinnot voi opiskella myös sivuaineena (40 op), jolloin proseminaari ja kandidaatintutkielman laatiminen jäävät pois opinto-ohjelmasta. Tällöin opiskelu painottuu omaan kirjoitustyöhön, mutta opiskelija saa myös valmiuksia lähestyä omaa kirjoittamista tutkivalla otteella.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kirjoittamisen aineopinnot (40 op)

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op)

Lajit: valitse kaksi
(HUOM!: Suoritetaan ne kaksi mitä ei ole perusopinnoissa suoritettu)

Valinnaiset opintojaksot (30-40 op)

Erikoistumisalueita: valitse kaikista osioista vähintään yksi

Kirjoittaminen

Opetus

Tutkimus

Osaamistavoitteet:

Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

  • tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana
  • arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta
  • ymmärtää kirjoittamista myös hyvinvoinnin ja opettamisen näkökulmasta
  • etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit