Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.13.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.11.2020 23:09

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op, 29.11.2016 etätenttiin ilmoittautuminen, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.11.16 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.16 klo 0:00 - 20.11.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tällä sivulla ilmoittaudutaan jakson KTKP050 29.11.2016 klo 16.30 - 20.30 pidettävään etätenttiin. Tenttiin osallistutaan Koppa-järjestelmän kautta.

  • Ilmoittaudu ennen etätenttiin ilmoittautumista jaksolle KTKP050 Korpissa
  • Ilmoittaudu sen jälkeen etätenttiin tällä sivulla
  • Etätenttiin ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä ohjeet tenttiin osallistumiseen sähköpostitse
  • Tenttiin valmistautuessasi tutustu myös jakson Koppasivuilla oleviin opiskeluohjeisiin
Kirjallisuus:
  • Goffman, E. 2012. Vuorovaikutuksen sosiologia. Tampere: Vastapaino. JA
  • Huttunen, R. 1999. Dialogiopetuksen filosofia. Teoksessa R. Huttunen. Opettamisen filosofia ja kritiikki. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 153, 48-59. (Saatavilla e-kirjana) JA
  • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.) Kenen kasvatus? Tampere: Vastapaino, 309-334.  (Saatavilla e-kirjana) JA
  • Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2010 tai uudemmat. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro Oy.

Vertailu

Korpissa on valittavana 14 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.