Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.5.2018 16:05

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op, lv. 2016-2017, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 8.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.16 - 31.7.17
Laajuus: 25 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 59
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:Jyväskylän kristillinen opisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Rovala-opisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Erityispedagogiikka tieteenalana
Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kenelle opinnot sopivat?
Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Opiskelutavat
Opiskelutavat on suunniteltu siten, että opinnot voi suorittaa hyvin joustavasti.

Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti. 

Opintojen ohjaus
Yliopistonopettajat neuvovat opintojen suunnittelussa ja opintojen sisältöihin ja suoritustapoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintoihin järjestetään perehdytyksiä sekä livetilanteina, että tallenteina. Lukuvuoden aikana järjestetään myös vapaaehtoisia ohjausiltoja verkkokokousohjelmalla.

Mitä perusopintojen jälkeen?
Suoritettuasi erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin  voit halutessaan jatkaa aineopintoihin. Aineopinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden.

Sinulla on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen jälkeen  yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta www.avoin.jyu.fi/tutkinto.

Opintoja jatkaville opiskelijoille
Jos olet suorittanut erityispedagogiikan perusopintoja aiempien lukuvuosien opintovaatimuksilla, ota yhteyttä yliopistonopettaja Liisa Kytölään (+358 40 5767769), liisa.kytola@jyu.fi). Liisalta saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Osaamistavoitteet:

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Opetusmuodot:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit