Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 23:12

KIKV1005 Tietokirjoittaminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 119
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssille voivat ilmoittautua uutena opiskelijana vain kirjoittamisen perusopintoihin erillisen haun kautta valitut opiskelijat

Sisältö:Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu. Tietotekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan
 • tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen
 • kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon
 • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
Ilmoittautuminen:

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa erillisenä, yksittäisenä opintojaksona, poikkeuksena kirjoittamisen perusopintoja aiemmin suorittaneet (ja aiemmin haun kautta opiskelijaksi hyväksytyt) opintojaan jatkavat opiskelijat tai perusopinnot valmiiksi suorittaneet (jos suoritat jakson aineopintoihin).

 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen löydät Kopasta tarkempaa tietoa luettavista teoksista.

 • Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle.
 • Journalistin ohjeet. Luettu 24.5.2017. http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
 • Hiidenmaa, P. 2017. T niin kuin tietokirjallisuus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 9–76.
 • Raevaara, T. 2016. Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino.
 • Reilun somen säännöt. Luettu 24.5.2017. http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 • Svinhufvud, K. 2013. Verkkoon kirjoittaminen. Teoksessa Strellman, U. & Vaattovaara, J. Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 190–212.
 • Tietokirjailijan eettiset ohjeet. Luettu 24.5.2017. https://www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/eettiset-ohjeet/
 • Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE. 
 • Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.
 • Lisäksi opettajan antama muu materiaali.
Arviointi:

Arviointi:

 • 0–5.

Arviointiperusteet:

 • Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
 • Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kontaktiopetus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki syksy 2017, toinen tietoteksti palautetaan kurssin jälkeen Koppaan [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 10, maksimi 16
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 29.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-46pe17.11.201717:00-20:00-Palauta ennakkotehtävät Koppaan 12.11. mennessä!Tapahtuman tiedot
2-46la18.11.201709:00-15:00-Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä kevät 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 10, maksimi 16
ilm.aika: 2.1.2018 00:00 - 18.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13214pe6.4.201817:00-20:00RautiainenPalauta ennakkotehtävät Koppaan 1.4. mennessä!Tapahtuman tiedot
2Ag C13214la7.4.201809:00-15:00RautiainenAgora-rakennus (os. Mattilanniemi 2).Tapahtuman tiedot
3Ag C13217la28.4.201809:00-15:00RautiainenTapahtuman tiedot

Itsenäiset tehtävät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]