Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:53

EKTA2001 Opettajaseminaari, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Petri Kuhmonen (petri.kuhmonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Elämänkatsomustieto (avoin yo) (AVOEKT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Verkkoseminaarilla etäopintoina suoritettava opintojakso. Seminaarin aloitus syksyllä 26.9.2017 ja keväällä 23.1.2018.

Sisältö:

- Elämänkatsomustieto - oppiaineen luonne koulussa opetettavana aineena, opettaja- sekä oppijakuvat elämänkatsomustiedossa
- Pedagogiset ja didaktiset välineet katsomusaineessa
- Menetelmät elämänkatsomustiedon opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Osaamistavoitteet:

Elämänkatsomustiedon opettajaseminaarin käytyään opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ne elämänkatsomustiedon opintojaksot, joita opetetaan koulussa, oppiaineeseen soveltuvalla tavalla. Hän kykenee asennoitumaan katsomusaineen opettajana opiskelijoiden katsomukselliseen kehitykseen sitä tukien ja pystyy tarjoamaan eettisiä, tiedollisia ja taidollisia välineitä katsomuksellisen sivistyksen kasvuun. Opiskelija osaa ohjata maailmankatsomuksien ja ihmiskuvan kriittistä tutkimista koulumaailman puitteissa.

Esitiedot:

Opintokokonaisuuden ja siihen sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritettuna jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • JY:n 2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
 • JY:n 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op ja joiden lisäksi on suoritettu YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n etiikan opintokokonaisuus 25 op, jonka lisäksi on suoritettu jaksot YFIP140 Filosofian johdanto 5 op ja YFIY100 Tieteen teoria 5 op
 • Filosofian perusopinnot 25 op
 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Toimita todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Osallistuminen verkkoseminaaritapaamisiin ja verkkotyöskentelyyn opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan opintojen eri vaiheissa. Kirjallisten tai audiovisuaalisten materiaalien tuottaminen.
Osallistu seminaarin ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen, jossa sovitaan työskentelytavoista ja seminaarin muiden tapaamisten ajankohdat (4-6 tapaamista, 2 h kerrallaan).

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Kirjaudu Optimaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä, jonka käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Avainsanat:

elämänkatsomustieto

Lisätiedot:Elämänkatsomustiedon opettajaseminaari on kehyskurssi, jossa käsitellään elämänkatsomustiedon luonnetta opetettavana aineena.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen verkkoseminaaritapaamisiin ja dokumentoidut työt.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Opettajaseminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkoseminaari syksy 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 26.9.2017 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39ti26.9.201717:30-19:30KuhmonenSyksyn ensimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Verkkoseminaari kevät 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 23.1.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4ti23.1.201817:30-19:30KuhmonenKevään ensimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot