Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 21:31

EKTA2005 Maailmankuvien filosofia, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 12.9.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Petri Kuhmonen (petri.kuhmonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Elämänkatsomustieto (avoin yo) (AVOEKT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:- Antiikin luonnonfilosofia ja tieteenfilosofia
- Uuden ajan ja modernin ajan tieteellinen maailmankuva ja tieteenfilosofia
- Nykytieteen merkittävimmät maailmankuvat sekä tieteenfilosofiset taustat
Osaamistavoitteet:Opiskelija tuntee tieteellisten maailmankuvien päälinjat antiikista nykyaikaan ja osaa kuvata tieteellisten murrosten myötä käynnistyneet ajattelutapojen muutokset. Opiskelija tuntee luonnontieteiden kehityksen filosofisen taustan ja pääpiirteissään myös merkittävimpien luonnontieteellisten teorioiden pääkohdat sekä kykenee kuvaamaan teknologian kehittymisen päälinjat.
Esitiedot:

Opintokokonaisuuden ja siihen sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritettuna jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • JY:n 2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
 • JY:n 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op ja joiden lisäksi on suoritettu YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n etiikan opintokokonaisuus 25 op, jonka lisäksi on suoritettu jaksot YFIP140 Filosofian johdanto 5 op ja YFIY100 Tieteen teoria 5 op
 • Filosofian perusopinnot 25 op
 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Toimita todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse jompikumpi seuraavista suoritustavoista:

Tapa 1: Kirjallisuus ja mahdolliset verkkoluennot sekä kirjalliset tehtävät.
Tapa 2: Verkkolukupiiri keväällä 2018 (ke 24.1. alkaen). Ilmoittaudu verkkolukupiiriryhmään Korpissa ja osallistu verkkolukupiirin ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen, jossa sovitaan työskentelytavoista ja tulevien tapaamisten ajankohdat (6 tapaamista, 2 h kerrallaan). Lisätietoa toteutuksesta ja teemoista Kopassa. Verkkolukupiirissä on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Kirjaudu Optimaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi. Verkkolukupiirissä on käytössä myös Connect-verkkokokousjärjestelmä, jonka käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
1405195630 Richard DeWitt: Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science.
Avainsanat:

elämänkatsomustieto

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tai kirjallinen työ.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lukupiiri [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkolukupiiri, kevät 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 50
ilm.aika: 12.9.2017 00:00 - 24.1.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4ke24.1.201817:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot