Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:05

EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus : Ihmisen tutkimisen perusteet, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Petri Kuhmonen (petri.kuhmonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 13
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Elämänkatsomustieto (avoin yo) (AVOEKT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:

- Inhimillisen maailmassa olemisen rakenne
- Minuus ja henkilöidentiteetti
- Toiseus ja vieraus
- Tietoisuus ja tiedostamaton
- Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
- Tieteelliset ja uskonnolliset ihmiskäsitykset
- Toimijuus ja yhteiskunnalliset suhteet

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osa eritellä monipuolisesti ihmistutkimisen käsitteellisiä, ideahistoriallisia ja metodisia perusteita ja tunnistaa erilaisten ihmiskuvien taustalla olevia filosofisia oletuksia. Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti erilaisten ihmiskuvien luonnetta sekä niiden perusoletuksia.
Esitiedot:

Opintokokonaisuuden ja siihen sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritettuna jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • JY:n 2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
 • JY:n 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op ja joiden lisäksi on suoritettu YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n etiikan opintokokonaisuus 25 op, jonka lisäksi on suoritettu jaksot YFIP140 Filosofian johdanto 5 op ja YFIY100 Tieteen teoria 5 op
 • Filosofian perusopinnot 25 op
 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Toimita todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse jompikumpi seuraavista suoritustavoista:

Tapa 1: Tentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Tapa 2: Verkkoluennot (yht. 10 h) ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät. Ensimmäinen aihepiiriin johdattava luento to 25.1.2018 klo 17.30. Ilmoittaudu verkkoluentoryhmään Korpissa ja osallistu verkkoluentojen ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen. Lisätietoa toteutuksesta ja teemoista Kopassa. Verkkolukupiiri on opintojaksojen EKTA180 ja EKTA2006 yhteinen, ja se korvaa vain jommankumman näistä jaksoista.

Verkkotyöskentelyssä on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Kirjaudu Optimaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi. Verkkotyöskentelyssä on käytössä myös Connect-verkkokokousjärjestelmä, jonka käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
  Pojman, Louis P: Who Are We? Theories of Human Nature.
  JA yksi seuraavista:
  Kant: Anthropology from a Pragmatic Point of View (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht)
  Schiller: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta
  Stein: On the Problem of Empathy (Zum Problem der Einfühlung)
  Scheler: The Nature of Sympathy (sovit. osin) (Wesen und Formen der Sympathie)
  Kaila: Persoonallisuus
  Fromm: Marx’s Concept of Man.
Avainsanat:

elämänkatsomustieto

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ tai tenttisuoritus.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luennot [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkoluennot keväällä 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 25.1.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4to25.1.201817:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot