Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.13.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.11.2020 23:15

FILA2011 Filosofian historia, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.10.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Petri Kuhmonen (pkuhmone@gmail.com)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Filosofia (avoin yo) (AVOFIL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:- Länsimaisen filosofian historian aikakaudet antiikista
moderniin aikaan
- Filosofian historian filosofinen merkitys
- Filosofisten tekstien argumentit ja peruskäsitteet
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofian historian erityisluonteen ja tunnistaa sen merkityksen nykyisille filosofisille keskusteluille. Opiskelija tuntee länsimaisen filosofian
historian vaiheet pääpiirteissään sekä eri aikakausien keskeisimmät ajattelijat ja keskustelut. Opiskelija ymmärtää filosofianhistoriallisen tutkimuksen keskeisimmät metodit sekä alkuperäistekstien kääntämiseen ja kontekstiin liittyvät filosofiset ja käsitehistorialliset ongelmat. Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä filosofianhistoriallisia tietolähteitä ja käsittää  alkuperäistekstien merkityksen filosofian historian ymmärtämisessä.

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritettuna jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • JY:n 2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
 • JY:n 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • Filosofian perusopinnot 25 op
 • Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet -opintokokonaisuus 25 op sekä lisäksi kolme opintojaksoa: FILA140 Filosofian johdanto 5 op, YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op ja YFIY100 Tieteen teoria 5 op.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi seuraavista suoritustavoista:

Tapa 1: Tentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Tapa 2: Kirjalliset tehtävät.
Tapa 3: Verkkolukupiiri keväällä 2018 (ke 25.1. alkaen). Ilmoittaudu verkkolukupiiriryhmään Korpissa ja osallistu verkkolukupiirin ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen, jossa sovitaan työskentelytavoista ja tulevien tapaamisten ajankohdat (8 tapaamista, 2 h kerrallaan). Lisätietoa toteutuksesta ja teemoista Kopassa. Verkkolukupiirissä on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Kirjaudu Optimaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi. Verkkolukupiirissä on käytössä myös Connect-verkkokokousjärjestelmä, jonka käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
978-0631201328 Kenny, Anthony (1998): A Brief History of Western Philosophy. Oxford: Blackwell.
9789516627086 Korkman, Petter & Mikko Yrjönsuuri (toim.)(1998): Filosofian historian kehityslinjoja. Helsinki: Gaudeamus.
Avainsanat:

filosofia

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ tai tentti.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lukupiiri [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkolukupiiri, kevät 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 50
ilm.aika: 1.10.2017 00:00 - 25.1.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4to25.1.201817:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot