Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 17:58

BENP1002 Vesi ja vesistöt, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.4.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biotieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 1.9.17 klo 0:00 - 19.4.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 33
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Limnologia, vesien optiset ominaisuudet, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja sopeumat vedessä elämiseen, biodiversiteetti, biologiset vuorovaikutukset, kalastus, vesiviljely, loisten merkitys vesissä, sisävesien ja Itämeren ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan seuranta, urbaani hydrologia, oseanografia.

Osaamistavoitteet:Opiskelija ymmärtää järviin ja meriin liittyvät peruskäsitteet, veden kemialliset ja fysikaaliset muuttujat, vesien ravintoverkkojen perusrakenteet, vesien taloudellisen hyödyntämisen perusperiaatteet sekä vesistöjä uhkaavat ympäristöongelmat.
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Opetusmuodot:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Kirjaudu Moodleen Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi.

Suoritustavat:

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osiosta:

1. Verkkotehtävät Optimassa (tarvittavat sovellukset: MS Excel tai vastaava)

JA

2. verkkoluennot Kopassa ja kirjallisuus, joka tentitään tai tehdään oppimistehtävät

Tenttiä voi seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 7.11.2017, 16.1., 13.3. ja 15.5.2018. Verkkotehtävien ja oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Kopassa.

 

 

Kirjallisuus:

Kirjallisuus

  • Myrberg & Leppäranta 2014: Meret, maapallon siniset kasvot
  • oheislukemisto (Brönmark & Hansson 2010: The Biology of lakes and ponds)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.