Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.25.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.2.2018 20:04

BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin, 4 op, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.12.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 1.12.17 klo 0:00 - 28.3.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.12.17 - 31.7.18
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Luonnonvarat ja ympäristö (avoin yo) (AVOLUY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kurssilla perehdytään eliöiden tunnistamisen tarpeeseen, tavoitteisiin ja perusteisiin sekä nimistöön luentojen, verkko-opiskelun ja laboratorioharjoitusten avulla. Opiskellaan tunnistamisessa tarvittavat kasvien sekä selkärangattomien ja selkärankaisten eläinten perusrakennepiirteet. Tutustutaan selkärankaisten eläinten loisiin ja niiden elinkiertoihin. Harjoitellaan käytännön määritystyötä ja tutustutaan perimäaineksen käyttöön eliöiden tunnistamisessa. Perehdytään maastoinventointien ja näytteenoton kysymyksenasetteluun, suunnitteluun ja menetelmiin sekä tulosten hyödyntämiseen. Tutustutaan keskeisimpiin inventoinneissa käytettäviin otantamenetelmiin sekä paikkatietoinformaation käyttöön inventoinneissa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvailla eliökunnan luokittelun lähtökohdat ja luokittelun merkityksen. Hän osaa selittää lajikäsitteen sisällön ja siihen liittyvät rajoitteet. Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset eliöryhmät ja niistä esimerkkilajeja. Hän kykenee löytämään ja tunnistamaan yksilöistä niiden tärkeimmät rakennepiirteet ja hyväksikäyttämään näitä piirteitä eliöiden tunnistuksessa. Hän osaa lisäksi kuvailla perimäaineksen hyväksikäytön mahdollisuudet ja merkityksen eliöiden tunnistamisessa ja luokittelussa. Lisäksi opiskelija osaa käsitellä eliönäytteitä sekä käyttää mikroskooppia ja määrityskaavoja niiden tunnistamisessa.
Lisäksi opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan ohjatusti suunnitella luontoinventointiprojektin perustuen inventointitarpeeseen. Inventointikysymykseen pohjaten opiskelija osaa suunnitella mitä ja miten inventoidaan luotettavasti ja toistettavasti sekä arvioida inventointitiedon luotettavuutta. Hän osaa kertoa keskeiset otantamenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuustekijät.
Esitiedot:

Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen jaksot BENP1001, BENP1002 ja BENP1004 TAI BIOP301, BIOP302 ja BIOP304 (tai vastaavat)

Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Läsnäolo opetustapahtumissa ja kurssin tehtävien hyväksytty tekeminen sekä tentti. Pakolliset lähiopetuspäivät ovat la 7.4. ja pe-la 13.-14.4.2018.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Kirjaudu Moodleen Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tehtävät 50 %, tentti 50 %.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Opetus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

lähiopetukset [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 7, maksimi 20
ilm.aika: 1.12.2017 08:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32414la7.4.201809:00-17:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
2YAA30515pe13.4.201816:30-20:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
3YAA30515la14.4.201809:00-17:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot