Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 06:39

KIKA407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen A, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 69
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:

Tekstikokonaisuuden suunnittelu ja genreen oppiminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa valitsemansa genren piirteitä omassa tekstikokonaisuudessaan.
 • työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti.
 • hankkia vertaispalautetta
 • suunnitella ja laittaa alulle laajan tekstikokonaisuuden.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Oppimistehtävät.

Jaksoa KIKA407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen seuraa jakso KIKA408, jolla työstät välipalautteen saatuasi tekstin valmiiksi ja pohdit oppimispäiväkirjassa tekemiäsi valintoja.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen löydät Kopasta tarkempaa tietoa luettavista teoksista.

 • Elbow, P. 2012. Vernacular eloquence: what speech can bring to writing. Oxford University Press.
 • Sharples, M. 1999. How we write. Lontoo & New York: Routledge.
 • Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.
 • Lyytikäinen, P. 2005. Esipuhe: lajit kirjallisuudessa. Teoksessa Lyytikäinen, Nummi & Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. SKS Helsinki, 7–23.
 • Huhtala, L. 2006. Kuria ja kurittomuutta: hieman lajeista ja kaanonista. Teoksessa Hypén, Kaisa (toim.) Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 67–84.
Arviointi:

Arviointi:

 • 0–5.

Arviointiperusteet:

 • Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Itsenäiset tehtävät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]