Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.9.2023 22:34

KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 51
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:

Kirjallisuusterapian ja terapeuttisen kirjoittamisen historia, menetelmät ja soveltamisalueet. Oma suhde terapeuttiseen kirjoittamiseen, luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa kirjoittamisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen
 • esitellä kirjallisuusterapian historiaa ja soveltamisalueita
 • tarkastella omia tekstejään terapeuttisesta ja teoreettisesta näkökulmasta ja soveltaa kirjallisuusterapiamenetelmiä luovan työn tukena.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy, sinulta ei peritä opintojakson opintomaksua ja opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
 • Kontaktiopetus oppimistehtävineen TAI
 • Oppimistehtävät TAI
 • Verkkokurssi

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Mikäli valitset suoritustavaksi verkkokurssin on opintojaksossa käytössä  Moodle-oppimisympäristö. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi. Huom. Oikea kirjautumisikkuna avautuu linkin Kirjaudu Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella alta.

Kirjallisuus:

Opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen löydät Kopasta tarkempaa tietoa luettavista teoksista.

 • Bolton, G. Field, V. & Thompson, K. (eds.) 2006. Writing works. A resource handbook for therapeutic writing workshops and activities. London; Philadelphia. Jessica Kingsley Publishers. Saatavilla elektronisena.
 • Bolton, G. Field, V. & Thompson, K. (eds.) 2011. Writing routes. A resource handbook of therapeutic writing. London; Philadelphia. Jessica Kingsley.
 • Ihanus, J. (toim.) 2009: Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Duodecim.
 • Malchiodi, C. A. (ed.) 2011. Ilmaisuterapiat (suom. K Kankaansivu). UNIpress.
 • Mazza, N. (ed.) 2003. Poetry therapy: theory and practice. New York: Brunner-Routledge.
 • Sarvela, K. 2013. Sisäinen teatteri ja luova kirjoittaminen tietoisuustaitona. Kuumussa Virtaa: Helsinki.
Arviointi:

Arviointi:

 • 0–5.

Arviointiperusteet:

 • Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
 • Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi kevät 2018 (23.1.-25.3.2018) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 10, maksimi 25
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 17.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4ti23.1.201800:00-00:00-Verkkokurssi alkaa (ei ennakkotehtävää!).Tapahtuman tiedot
2-12su25.3.201800:00-00:00-Verkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot

Itsenäiset tehtävät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]